356. אֵילוֹן (Elon)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 356. אֵילוֹן (Elon) — 6 Occurrences

Genesis 26:34
HEB: בָּ֣שְׂמַ֔ת בַּת־ אֵילֹ֖ן הַֽחִתִּֽי׃
NAS: the daughter of Elon the Hittite;
KJV: the daughter of Elon the Hittite:
INT: and Basemath the daughter of Elon the Hittite

Genesis 36:2
HEB: עָדָ֗ה בַּת־ אֵילוֹן֙ הַֽחִתִּ֔י וְאֶת־
NAS: the daughter of Elon the Hittite,
KJV: the daughter of Elon the Hittite,
INT: Adah the daughter of Elon the Hittite and Oholibamah

Genesis 46:14
HEB: זְבוּלֻ֑ן סֶ֥רֶד וְאֵל֖וֹן וְיַחְלְאֵֽל׃
NAS: Sered and Elon and Jahleel.
KJV: Sered, and Elon, and Jahleel.
INT: of Zebulun Sered and Elon and Jahleel

Numbers 26:26
HEB: מִשְׁפַּ֙חַת֙ הַסַּרְדִּ֔י לְאֵל֕וֹן מִשְׁפַּ֖חַת הָאֵלֹנִ֑י
NAS: of the Seredites; of Elon, the family
KJV: of the Sardites: of Elon, the family
INT: the family of the Seredites of Elon the family of the Elonites

Joshua 19:43
HEB: וְאֵיל֥וֹן וְתִמְנָ֖תָה וְעֶקְרֽוֹן׃
NAS: and Elon and Timnah and Ekron,
KJV: And Elon, and Thimnathah, and Ekron,
INT: and Elon and Timnah and Ekron

Judges 12:11
HEB: אֶת־ יִשְׂרָאֵ֔ל אֵיל֖וֹן הַזְּבֽוּלֹנִ֑י וַיִּשְׁפֹּ֥ט
NAS: Now Elon the Zebulunite judged
KJV: And after him Elon, a Zebulonite,
INT: after Israel now Elon the Zebulunite judged

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page