1 Chronicles 4:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵי֙
bə-nê
The sonsN-mpc
7956 [e]שֵׁלָ֣ה
šê-lāh
of ShelahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
6147 [e]עֵ֚ר
‘êr
[were] ErN-proper-ms
1 [e]אֲבִ֣י
’ă-ḇî
the fatherN-msc
3922 [e]לֵכָ֔ה
lê-ḵāh,
of LecahN-proper-ms
3935 [e]וְלַעְדָּ֖ה
wə-la‘-dāh
and LaadahConj-w | N-proper-ms
1 [e]אֲבִ֣י
’ă-ḇî
the fatherN-msc
4762 [e]מָרֵשָׁ֑ה
mā-rê-šāh;
of MareshahN-proper-ms
4940 [e]וּמִשְׁפְּח֛וֹת
ū-miš-pə-ḥō-wṯ
and the familiesConj-w | N-fpc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
5656 [e]עֲבֹדַ֥ת
‘ă-ḇō-ḏaṯ
of the workersN-fsc
948 [e]הַבֻּ֖ץ
hab-buṣ
linenArt | N-ms
1004 [e]לְבֵ֥ית
lə-ḇêṯ
of the housePrep-l | N-msc
791 [e]אַשְׁבֵּֽעַ׃
’aš-bê-a‘.
of AshbeaN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 4:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵי֙ שֵׁלָ֣ה בֶן־יְהוּדָ֔ה עֵ֚ר אֲבִ֣י לֵכָ֔ה וְלַעְדָּ֖ה אֲבִ֣י מָרֵשָׁ֑ה וּמִשְׁפְּחֹ֛ות בֵּית־עֲבֹדַ֥ת הַבֻּ֖ץ לְבֵ֥ית אַשְׁבֵּֽעַ׃

דברי הימים א 4:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני שלה בן־יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית־עבדת הבץ לבית אשבע׃

דברי הימים א 4:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני שלה בן־יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית־עבדת הבץ לבית אשבע׃

דברי הימים א 4:21 Hebrew Bible
בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Shelah the son of Judah were Er the father of Lecah and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of the linen workers at Beth-ashbea;

King James Bible
The sons of Shelah the son of Judah were, Er the father of Lecah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of them that wrought fine linen, of the house of Ashbea,

Holman Christian Standard Bible
The sons of Shelah son of Judah: Er the father of Lecah, Laadah the father of Mareshah, the families of the guild of linen workers at Beth-ashbea,
Treasury of Scripture Knowledge

Shelah.

1 Chronicles 2:3 The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born …

1 Chronicles 9:5 And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons.

Genesis 38:5 And she yet again conceived, and bore a son; and called his name …

Genesis 46:12 And the sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah, and Pharez, and …

Numbers 26:20 And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family …

Nehemiah 11:5 And Maaseiah the son of Baruch, the son of Colhozeh, the son of Hazaiah, …

Shiloni.

Links
1 Chronicles 4:211 Chronicles 4:21 NIV1 Chronicles 4:21 NLT1 Chronicles 4:21 ESV1 Chronicles 4:21 NASB1 Chronicles 4:21 KJV1 Chronicles 4:21 Bible Apps1 Chronicles 4:21 Biblia Paralela1 Chronicles 4:21 Chinese Bible1 Chronicles 4:21 French Bible1 Chronicles 4:21 German BibleBible Hub
1 Chronicles 4:20
Top of Page
Top of Page