1 Chronicles 8:30
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנ֥וֹ
ū-ḇə-nōw
and his sonConj-w | N-msc | 3ms
1060 [e]הַבְּכ֖וֹר
hab-bə-ḵō-wr
firstbornArt | N-ms
5658 [e]עַבְדּ֑וֹן
‘aḇ-dō-wn;
[was] AbdonN-proper-ms
6698 [e]וְצ֥וּר
wə-ṣūr
then ZurConj-w | N-proper-ms
7027 [e]וְקִ֖ישׁ
wə-qîš
and KishConj-w | N-proper-ms
1168 [e]וּבַ֥עַל
ū-ḇa-‘al
and BaalConj-w | N-proper-ms
5070 [e]וְנָדָֽב׃
wə-nā-ḏāḇ.
and NadabConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 8:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֹ֥ו הַבְּכֹ֖ור עַבְדֹּ֑ון וְצ֥וּר וְקִ֖ישׁ וּבַ֥עַל וְנָדָֽב׃

דברי הימים א 8:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב׃

דברי הימים א 8:30 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב׃

דברי הימים א 8:30 Hebrew Bible
ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונדב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and his firstborn son was Abdon, then Zur, Kish, Baal, Nadab,

King James Bible
And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,

Holman Christian Standard Bible
Abdon was his firstborn son, then Zur, Kish, Baal, Nadab,
Treasury of Scripture Knowledge

Abdon

1 Chronicles 9:36,37 And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab…

Links
1 Chronicles 8:301 Chronicles 8:30 NIV1 Chronicles 8:30 NLT1 Chronicles 8:30 ESV1 Chronicles 8:30 NASB1 Chronicles 8:30 KJV1 Chronicles 8:30 Bible Apps1 Chronicles 8:30 Biblia Paralela1 Chronicles 8:30 Chinese Bible1 Chronicles 8:30 French Bible1 Chronicles 8:30 German BibleBible Hub
1 Chronicles 8:29
Top of Page
Top of Page