1 Chronicles 9:36
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנ֥וֹ
ū-ḇə-nōw
and His sonConj-w | N-msc | 3ms
1060 [e]הַבְּכ֖וֹר
hab-bə-ḵō-wr
firstbornArt | N-ms
5658 [e]עַבְדּ֑וֹן
‘aḇ-dō-wn;
[was] AbdonN-proper-ms
6698 [e]וְצ֣וּר
wə-ṣūr
then ZurConj-w | N-proper-ms
7027 [e]וְקִ֔ישׁ
wə-qîš,
and KishConj-w | N-proper-ms
1168 [e]וּבַ֥עַל
ū-ḇa-‘al
and BaalConj-w | N-proper-ms
5369 [e]וְנֵ֖ר
wə-nêr
and NerConj-w | N-proper-ms
5070 [e]וְנָדָֽב׃
wə-nā-ḏāḇ.
and NadabConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 9:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֹ֥ו הַבְּכֹ֖ור עַבְדֹּ֑ון וְצ֣וּר וְקִ֔ישׁ וּבַ֥עַל וְנֵ֖ר וְנָדָֽב׃

דברי הימים א 9:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב׃

דברי הימים א 9:36 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב׃

דברי הימים א 9:36 Hebrew Bible
ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and his firstborn son was Abdon, then Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,

King James Bible
And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab,

Holman Christian Standard Bible
Abdon was his firstborn son, then Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,
Treasury of Scripture Knowledge

Kish

1 Chronicles 9:39 And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, …

1 Chronicles 8:33 And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, …

Links
1 Chronicles 9:361 Chronicles 9:36 NIV1 Chronicles 9:36 NLT1 Chronicles 9:36 ESV1 Chronicles 9:36 NASB1 Chronicles 9:36 KJV1 Chronicles 9:36 Bible Apps1 Chronicles 9:36 Biblia Paralela1 Chronicles 9:36 Chinese Bible1 Chronicles 9:36 French Bible1 Chronicles 9:36 German BibleBible Hub
1 Chronicles 9:35
Top of Page
Top of Page