1 Chronicles 9:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2997 [e]וְיִבְנְיָה֙
wə-yiḇ-nə-yāh
and IbneiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
3395 [e]יְרֹחָ֔ם
yə-rō-ḥām,
of JerohamN-proper-ms
425 [e]וְאֵלָ֥ה
wə-’ê-lāh
and ElahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
5813 [e]עֻזִּ֖י
‘uz-zî
of UzziN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
4381 [e]מִכְרִ֑י
miḵ-rî;
of MichriN-proper-ms
4918 [e]וּמְשֻׁלָּם֙
ū-mə-šul-lām
and MeshullamConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
8203 [e]שְׁפַטְיָ֔ה
šə-p̄aṭ-yāh,
of ShephatiahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
7467 [e]רְעוּאֵ֖ל
rə-‘ū-’êl
of ReuelN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
2998 [e]יִבְנִיָּֽה׃
yiḇ-nî-yāh.
of IbnijahN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 9:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיִבְנְיָה֙ בֶּן־יְרֹחָ֔ם וְאֵלָ֥ה בֶן־עֻזִּ֖י בֶּן־מִכְרִ֑י וּמְשֻׁלָּם֙ בֶּן־שְׁפַטְיָ֔ה בֶּן־רְעוּאֵ֖ל בֶּן־יִבְנִיָּֽה׃

דברי הימים א 9:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבניה בן־ירחם ואלה בן־עזי בן־מכרי ומשלם בן־שפטיה בן־רעואל בן־יבניה׃

דברי הימים א 9:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבניה בן־ירחם ואלה בן־עזי בן־מכרי ומשלם בן־שפטיה בן־רעואל בן־יבניה׃

דברי הימים א 9:8 Hebrew Bible
ויבניה בן ירחם ואלה בן עזי בן מכרי ומשלם בן שפטיה בן רעואל בן יבניה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephatiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah;

King James Bible
And Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephathiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah;

Holman Christian Standard Bible
Ibneiah son of Jeroham; Elah son of Uzzi, son of Michri; Meshullam son of Shephatiah, son of Reuel, son of Ibnijah;
Treasury of Scripture Knowledge

Jehoiarib

Nehemiah 11:10 Of the priests: Jedaiah the son of Joiarib, Jachin.

Nehemiah 12:19 And of Joiarib, Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;

Joiarib

Links
1 Chronicles 9:81 Chronicles 9:8 NIV1 Chronicles 9:8 NLT1 Chronicles 9:8 ESV1 Chronicles 9:8 NASB1 Chronicles 9:8 KJV1 Chronicles 9:8 Bible Apps1 Chronicles 9:8 Biblia Paralela1 Chronicles 9:8 Chinese Bible1 Chronicles 9:8 French Bible1 Chronicles 9:8 German BibleBible Hub
1 Chronicles 9:7
Top of Page
Top of Page