Exodus 26:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
705 [e]וְאַרְבָּעִים֙
wə-’ar-bā-‘îm
And fortyConj-w | Number-cp
134 [e]אַדְנֵי־
’aḏ-nê-
socketsN-mpc
3701 [e]כֶ֔סֶף
ḵe-sep̄,
of silverN-ms
6213 [e]תַּעֲשֶׂ֕ה
ta-‘ă-śeh
You shall makeV-Qal-Imperf-2ms
8478 [e]תַּ֖חַת
ta-ḥaṯ
underPrep
6242 [e]עֶשְׂרִ֣ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
7175 [e]הַקָּ֑רֶשׁ
haq-qā-reš;
the boardsArt | N-ms
8147 [e]שְׁנֵ֨י
šə-nê
twoNumber-mdc
134 [e]אֲדָנִ֜ים
’ă-ḏā-nîm
socketsN-mp
8478 [e]תַּֽחַת־
ta-ḥaṯ-
underPrep
7175 [e]הַקֶּ֤רֶשׁ
haq-qe-reš
the boardArt | N-ms
259 [e]הָאֶחָד֙
hā-’e-ḥāḏ
oneArt | Number-ms
8147 [e]לִשְׁתֵּ֣י
liš-tê
for twoPrep-l | Number-fdc
3027 [e]יְדֹתָ֔יו
yə-ḏō-ṯāw,
its tenonsN-fpc | 3ms
8147 [e]וּשְׁנֵ֧י
ū-šə-nê
and twoConj-w | Number-mdc
134 [e]אֲדָנִ֛ים
’ă-ḏā-nîm
of socketsN-mp
8478 [e]תַּֽחַת־
ta-ḥaṯ-
underPrep
7175 [e]הַקֶּ֥רֶשׁ
haq-qe-reš
the boardArt | N-ms
259 [e]הָאֶחָ֖ד
hā-’e-ḥāḏ
oneArt | Number-ms
8147 [e]לִשְׁתֵּ֥י
liš-tê
for twoPrep-l | Number-fdc
3027 [e]יְדֹתָֽיו׃
yə-ḏō-ṯāw.
tenonsN-fpc | 3ms

Hebrew Texts
שמות 26:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַרְבָּעִים֙ אַדְנֵי־כֶ֔סֶף תַּעֲשֶׂ֕ה תַּ֖חַת עֶשְׂרִ֣ים הַקָּ֑רֶשׁ שְׁנֵ֨י אֲדָנִ֜ים תַּֽחַת־הַקֶּ֤רֶשׁ הָאֶחָד֙ לִשְׁתֵּ֣י יְדֹתָ֔יו וּשְׁנֵ֧י אֲדָנִ֛ים תַּֽחַת־הַקֶּ֥רֶשׁ הָאֶחָ֖ד לִשְׁתֵּ֥י יְדֹתָֽיו׃

שמות 26:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וארבעים אדני־כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת־הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת־הקרש האחד לשתי ידתיו׃

שמות 26:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וארבעים אדני־כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת־הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת־הקרש האחד לשתי ידתיו׃

שמות 26:19 Hebrew Bible
וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You shall make forty sockets of silver under the twenty boards, two sockets under one board for its two tenons and two sockets under another board for its two tenons;

King James Bible
And thou shalt make forty sockets of silver under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.

Holman Christian Standard Bible
and make 40 silver bases under the 20 planks, two bases under the first plank for its two tenons, and two bases under the next plank for its two tenons;
Treasury of Scripture Knowledge

forty sockets of silver

Exodus 26:25,37 And they shall be eight boards, and their sockets of silver, sixteen …

Exodus 27:10,12-18 And the twenty pillars thereof and their twenty sockets shall be …

Exodus 36:24-26 And forty sockets of silver he made under the twenty boards; two …

Exodus 28:27,30,31 And two other rings of gold you shall make, and shall put them on …

Exodus 40:18 And Moses reared up the tabernacle, and fastened his sockets, and …

Numbers 3:36 And under the custody and charge of the sons of Merari shall be the …

Numbers 4:31,32 And this is the charge of their burden, according to all their service …

Songs 5:15 His legs are as pillars of marble, set on sockets of fine gold: his …

Links
Exodus 26:19Exodus 26:19 NIVExodus 26:19 NLTExodus 26:19 ESVExodus 26:19 NASBExodus 26:19 KJVExodus 26:19 Bible AppsExodus 26:19 Biblia ParalelaExodus 26:19 Chinese BibleExodus 26:19 French BibleExodus 26:19 German BibleBible Hub
Exodus 26:18
Top of Page
Top of Page