Ezra 10:30
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּמִבְּנֵ֛י
ū-mib-bə-nê
and of the sonsConj-w, Prep-m | N-mpc
  פַּחַ֥ת
pa-ḥaṯ
of 
6355 [e]מוֹאָ֖ב
mō-w-’āḇ
Pahath-moabN-proper-fs
5733 [e]עַדְנָ֣א
‘aḏ-nā
AdnaN-proper-ms
3636 [e]וּכְלָ֑ל
ū-ḵə-lāl;
and ChelalConj-w | N-proper-ms
1141 [e]בְּנָיָ֤ה
bə-nā-yāh
BenaiahN-proper-ms
4641 [e]מַעֲשֵׂיָה֙
ma-‘ă-śê-yāh
MaaseiahN-proper-ms
4983 [e]מַתַּנְיָ֣ה
mat-tan-yāh
MattaniahN-proper-ms
1212 [e]בְצַלְאֵ֔ל
ḇə-ṣal-’êl,
BezalelN-proper-ms
1131 [e]וּבִנּ֖וּי
ū-ḇin-nui
and BinnuiConj-w | N-proper-ms
4519 [e]וּמְנַשֶּֽׁה׃
ū-mə-naš-šeh.
and ManassehConj-w | N-proper-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 10:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִבְּנֵ֛י פַּחַ֥ת מֹואָ֖ב עַדְנָ֣א וּכְלָ֑ל בְּנָיָ֤ה מַעֲשֵׂיָה֙ מַתַּנְיָ֣ה בְצַלְאֵ֔ל וּבִנּ֖וּי וּמְנַשֶּֽׁה׃ ס

עזרא 10:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה׃ ס

עזרא 10:30 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה׃ ס

עזרא 10:30 Hebrew Bible
ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and of the sons of Pahath-moab: Adna, Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, Binnui and Manasseh;

King James Bible
And of the sons of Pahathmoab; Adna, and Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezaleel, and Binnui, and Manasseh.

Holman Christian Standard Bible
Pahath-moab's descendants: Adna, Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, Binnui, and Manasseh;
Treasury of Scripture Knowledge

Pahath-moab

Ezra 2:6 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two …

Ezra 8:4 Of the sons of Pahathmoab; Elihoenai the son of Zerahiah, and with …

Nehemiah 7:11 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two …

Links
Ezra 10:30Ezra 10:30 NIVEzra 10:30 NLTEzra 10:30 ESVEzra 10:30 NASBEzra 10:30 KJVEzra 10:30 Bible AppsEzra 10:30 Biblia ParalelaEzra 10:30 Chinese BibleEzra 10:30 French BibleEzra 10:30 German BibleBible Hub
Ezra 10:29
Top of Page
Top of Page