Genesis 34:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
518 [e]וְאִם־
wə-’im-
But ifConj-w | Conj
3808 [e]לֹ֧א
notAdv-NegPrt
8085 [e]תִשְׁמְע֛וּ
ṯiš-mə-‘ū
you will heedV-Qal-Imperf-2mp
413 [e]אֵלֵ֖ינוּ
’ê-lê-nū
usPrep | 1cp
4135 [e]לְהִמּ֑וֹל
lə-him-mō-wl;
and be circumcisedPrep-l | V-Nifal-Inf
3947 [e]וְלָקַ֥חְנוּ
wə-lā-qaḥ-nū
then we will takeConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1323 [e]בִּתֵּ֖נוּ
bit-tê-nū
our daughterN-fsc | 1cp
1980 [e]וְהָלָֽכְנוּ׃
wə-hā-lā-ḵə-nū.
and be goneConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp

Hebrew Texts
בראשית 34:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־לֹ֧א תִשְׁמְע֛וּ אֵלֵ֖ינוּ לְהִמֹּ֑ול וְלָקַ֥חְנוּ אֶת־בִּתֵּ֖נוּ וְהָלָֽכְנוּ׃

בראשית 34:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את־בתנו והלכנו׃

בראשית 34:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואם־לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את־בתנו והלכנו׃

בראשית 34:17 Hebrew Bible
ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if you will not listen to us to be circumcised, then we will take our daughter and go."

King James Bible
But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.

Holman Christian Standard Bible
But if you will not listen to us and be circumcised, then we will take our daughter and go."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Genesis 34:17Genesis 34:17 NIVGenesis 34:17 NLTGenesis 34:17 ESVGenesis 34:17 NASBGenesis 34:17 KJVGenesis 34:17 Bible AppsGenesis 34:17 Biblia ParalelaGenesis 34:17 Chinese BibleGenesis 34:17 French BibleGenesis 34:17 German BibleBible Hub
Genesis 34:16
Top of Page
Top of Page