Genesis 42:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8147 [e]שְׁנֵים־
šə-nêm-
TwoNumber-md
6240 [e]עָשָׂ֥ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
587 [e]אֲנַ֛חְנוּ
’ă-naḥ-nū
we [are]Pro-1cp
251 [e]אַחִ֖ים
’a-ḥîm
brothersN-mp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
sonsN-mpc
1 [e]אָבִ֑ינוּ
’ā-ḇî-nū;
of our fatherN-msc | 1cp
259 [e]הָאֶחָ֣ד
hā-’e-ḥāḏ
one [is]Art | Number-ms
369 [e]אֵינֶ֔נּוּ
’ê-nen-nū,
no [more]Adv | 3ms
6996 [e]וְהַקָּטֹ֥ן
wə-haq-qā-ṭōn
and the youngestConj-w, Art | Adj-ms
3117 [e]הַיּ֛וֹם
hay-yō-wm
this dayArt | N-ms
854 [e]אֶת־
’eṯ-
[is] withPrep
1 [e]אָבִ֖ינוּ
’ā-ḇî-nū
our fatherN-msc | 1cp
776 [e]בְּאֶ֥רֶץ
bə-’e-reṣ
in the landPrep-b | N-fsc
3667 [e]כְּנָֽעַן׃
kə-nā-‘an.
of CanaanN-proper-ms

Hebrew Texts
בראשית 42:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
שְׁנֵים־עָשָׂ֥ר אֲנַ֛חְנוּ אַחִ֖ים בְּנֵ֣י אָבִ֑ינוּ הָאֶחָ֣ד אֵינֶ֔נּוּ וְהַקָּטֹ֥ן הַיֹּ֛ום אֶת־אָבִ֖ינוּ בְּאֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן׃

בראשית 42:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
שנים־עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את־אבינו בארץ כנען׃

בראשית 42:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
שנים־עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את־אבינו בארץ כנען׃

בראשית 42:32 Hebrew Bible
שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את אבינו בארץ כנען׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'We are twelve brothers, sons of our father; one is no longer alive, and the youngest is with our father today in the land of Canaan.'

King James Bible
We be twelve brethren, sons of our father; one is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan.

Holman Christian Standard Bible
We were 12 brothers, sons of the same father. One is no longer living, and the youngest is now with our father in the land of Canaan.
Treasury of Scripture Knowledge

twelve brethren.

Genesis 42:13 And they said, Your servants are twelve brothers, the sons of one …

Links
Genesis 42:32Genesis 42:32 NIVGenesis 42:32 NLTGenesis 42:32 ESVGenesis 42:32 NASBGenesis 42:32 KJVGenesis 42:32 Bible AppsGenesis 42:32 Biblia ParalelaGenesis 42:32 Chinese BibleGenesis 42:32 French BibleGenesis 42:32 German BibleBible Hub
Genesis 42:31
Top of Page
Top of Page