Judges 20:32
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּֽאמְרוּ֙
way-yō-mə-rū
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
1144 [e]בִנְיָמִ֔ן
ḇin-yā-min,
of BenjaminN-proper-ms
5062 [e]נִגָּפִ֥ים
nig-gā-p̄îm
[are] defeatedV-Nifal-Prtcpl-mp
1992 [e]הֵ֛ם
hêm
theyPro-3mp
6440 [e]לְפָנֵ֖ינוּ
lə-p̄ā-nê-nū
before usPrep-l | N-mpc | 1cp
7223 [e]כְּבָרִאשֹׁנָ֑ה
kə-ḇā-ri-šō-nāh;
as at firstPrep-k, Prep-b, Art | Adj-fs
1121 [e]וּבְנֵ֧י
ū-ḇə-nê
But the sonsConj-w | N-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֣ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
559 [e]אָמְר֗וּ
’ā-mə-rū,
saidV-Qal-Perf-3cp
5127 [e]נָנ֙וּסָה֙
nā-nū-sāh
let us fleeV-Qal-Imperf.Cohort-1cp
5423 [e]וּֽנְתַקְּנֻ֔הוּ
ū-nə-ṯaq-qə-nu-hū,
and draw them awayConj-w | V-Qal-ConjPerf-1cp | 3ms
4480 [e]מִן־
min-
fromPrep
5892 [e]הָעִ֖יר
hā-‘îr
the cityArt | N-fs
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4546 [e]הַֽמְסִלּֽוֹת׃
ham-sil-lō-wṯ.
the highwaysArt | N-fp

Hebrew Texts
שופטים 20:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֔ן נִגָּפִ֥ים הֵ֛ם לְפָנֵ֖ינוּ כְּבָרִאשֹׁנָ֑ה וּבְנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֣ל אָמְר֗וּ נָנ֙וּסָה֙ וּֽנְתַקְּנֻ֔הוּ מִן־הָעִ֖יר אֶל־הַֽמְסִלֹּֽות׃

שופטים 20:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו בני בנימן נגפים הם לפנינו כבראשנה ובני ישראל אמרו ננוסה ונתקנהו מן־העיר אל־המסלות׃

שופטים 20:32 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמרו בני בנימן נגפים הם לפנינו כבראשנה ובני ישראל אמרו ננוסה ונתקנהו מן־העיר אל־המסלות׃

שופטים 20:32 Hebrew Bible
ויאמרו בני בנימן נגפים הם לפנינו כבראשנה ובני ישראל אמרו ננוסה ונתקנהו מן העיר אל המסלות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Benjamin said, "They are struck down before us, as at the first." But the sons of Israel said, "Let us flee that we may draw them away from the city to the highways."

King James Bible
And the children of Benjamin said, They are smitten down before us, as at the first. But the children of Israel said, Let us flee, and draw them from the city unto the highways.

Holman Christian Standard Bible
The Benjaminites said, "We are defeating them as before." But the Israelites said, "Let's flee and draw them away from the city to the highways."
Treasury of Scripture Knowledge

Let us flee This was done, not only because they had placed an ambuscade behind Gibeah, which was to enter and burn the city as soon as the Benjamites left it; but it would seem, that the slingers, by being within the city and its fortifications, had great advantage over the Israelite by their slings, when they could not come among them with their swords, unless they got them in the plain of the country.

Joshua 8:15,16 And Joshua and all Israel made as if they were beaten before them, …

Links
Judges 20:32Judges 20:32 NIVJudges 20:32 NLTJudges 20:32 ESVJudges 20:32 NASBJudges 20:32 KJVJudges 20:32 Bible AppsJudges 20:32 Biblia ParalelaJudges 20:32 Chinese BibleJudges 20:32 French BibleJudges 20:32 German BibleBible Hub
Judges 20:31
Top of Page
Top of Page