Luke 3:35
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
4562 [e]Σεροὺχ
Serouch
of Serug,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
4466 [e]Ῥαγαῦ
Rhagau
of Reu,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
5317 [e]Φάλεκ
Phalek
of Peleg,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
1443 [e]Ἔβερ
Eber
of Heber,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
4527 [e]Σαλὰ
Sala
of Shelah,N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:35 Greek NT: Nestle 1904
τοῦ Σεροὺχ τοῦ Ῥαγαῦ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:35 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τοῦ Σερούχ τοῦ Ῥαγαύ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλά

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:35 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τοῦ Σερούχ τοῦ Ῥαγαύ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλά

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:35 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
τοῦ Σερούχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ Φάλεγ, τοῦ Ἑβέρ, τοῦ Σαλά,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:35 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῦ Σερούχ, τοῦ Ραγαῦ, τοῦ Φάλεκ, τοῦ Ἔβερ, τοῦ Σαλᾶ,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:35 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τοῦ Σεροὺχ τοῦ Ραγαῦ τοῦ Φαλὲκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:35 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦ Σαρούχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ Φαλέκ, τοῦ Ἑβέρ, τοῦ Σαλά,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:35 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦ Σαρούχ, τοῦ Ῥαγαὺ τοῦ Φάλεκ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ

Luke 3:35 Hebrew Bible
בן שרוג בן רעו בן פלג בן עבר בן שלח׃

Luke 3:35 Aramaic NT: Peshitta
ܒܪ ܤܪܘܓ ܒܪ ܐܪܥܘ ܒܪ ܦܠܓ ܒܪ ܥܒܪ ܒܪ ܫܠܚ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Heber, the son of Shelah,

King James Bible
Which was the son of Saruch, which was the son of Ragau, which was the son of Phalec, which was the son of Heber, which was the son of Sala,

Holman Christian Standard Bible
son of Serug, son of Reu, son of Peleg, son of Eber, son of Shelah,
Treasury of Scripture Knowledge

Saruch.

Genesis 11:18-21 And Peleg lived thirty years, and begat Reu…

Serug, Reu.
Phalec.

Genesis 10:25 And to Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in …

Peleg.
Heber.

Genesis 11:16,17 And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg…

Eber.
Sala.

Genesis 10:24 And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.

Genesis 11:12-15 And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah…

Salah.

Links
Luke 3:35Luke 3:35 NIVLuke 3:35 NLTLuke 3:35 ESVLuke 3:35 NASBLuke 3:35 KJVLuke 3:35 Bible AppsLuke 3:35 Biblia ParalelaLuke 3:35 Chinese BibleLuke 3:35 French BibleLuke 3:35 German BibleBible Hub
Luke 3:34
Top of Page
Top of Page