Numbers 21:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5674 [e]אֶעְבְּרָ֣ה
’e‘-bə-rāh
let me passV-Qal-Imperf.Cohort-1cs
776 [e]בְאַרְצֶ֗ךָ
ḇə-’ar-ṣe-ḵā,
through your landPrep-b | N-fsc | 2ms
3808 [e]לֹ֤א
NotAdv-NegPrt
5186 [e]נִטֶּה֙
niṭ-ṭeh
we will turn asideV-Qal-Imperf-1cp
7704 [e]בְּשָׂדֶ֣ה
bə-śā-ḏeh
into fieldsPrep-b | N-ms
3754 [e]וּבְכֶ֔רֶם
ū-ḇə-ḵe-rem,
or vineyardsConj-w, Prep | N-ms
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
8354 [e]נִשְׁתֶּ֖ה
niš-teh
we will drinkV-Qal-Imperf-1cp
4325 [e]מֵ֣י
water fromN-mpc
875 [e]בְאֵ֑ר
ḇə-’êr;
wellsN-fs
1870 [e]בְּדֶ֤רֶךְ
bə-ḏe-reḵ
By HighwayPrep-b | N-csc
4428 [e]הַמֶּ֙לֶךְ֙
ham-me-leḵ
of the KingArt | N-ms
1980 [e]נֵלֵ֔ךְ
nê-lêḵ,
we will goV-Qal-Imperf-1cp
5704 [e]עַ֥ד
‘aḏ
untilPrep
834 [e]אֲשֶֽׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
5674 [e]נַעֲבֹ֖ר
na-‘ă-ḇōr
we have passed throughV-Qal-Imperf-1cp
1366 [e]גְּבֻלֶֽךָ׃
gə-ḇu-le-ḵā.
your territoryN-msc | 2ms

Hebrew Texts
במדבר 21:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֶעְבְּרָ֣ה בְאַרְצֶ֗ךָ לֹ֤א נִטֶּה֙ בְּשָׂדֶ֣ה וּבְכֶ֔רֶם לֹ֥א נִשְׁתֶּ֖ה מֵ֣י בְאֵ֑ר בְּדֶ֤רֶךְ הַמֶּ֙לֶךְ֙ נֵלֵ֔ךְ עַ֥ד אֲשֶֽׁר־נַעֲבֹ֖ר גְּבֻלֶֽךָ׃

במדבר 21:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר־נעבר גבלך׃

במדבר 21:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר־נעבר גבלך׃

במדבר 21:22 Hebrew Bible
אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Let me pass through your land. We will not turn off into field or vineyard; we will not drink water from wells. We will go by the king's highway until we have passed through your border."

King James Bible
Let me pass through thy land: we will not turn into the fields, or into the vineyards; we will not drink of the waters of the well: but we will go along by the king's high way, until we be past thy borders.

Holman Christian Standard Bible
Let us travel through your land. We won't go into the fields or vineyards. We won't drink any well water. We will travel the King's Highway until we have traveled through your territory."
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 20:17 Let us pass, I pray you, through your country: we will not pass through …

Links
Numbers 21:22Numbers 21:22 NIVNumbers 21:22 NLTNumbers 21:22 ESVNumbers 21:22 NASBNumbers 21:22 KJVNumbers 21:22 Bible AppsNumbers 21:22 Biblia ParalelaNumbers 21:22 Chinese BibleNumbers 21:22 French BibleNumbers 21:22 German BibleBible Hub
Numbers 21:21
Top of Page
Top of Page