Numbers 25:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6372 [e]פִּֽינְחָ֨ס
pî-nə-ḥās
PhinehasN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
499 [e]אֶלְעָזָ֜ר
’el-‘ā-zār
of EleazarN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
175 [e]אַהֲרֹ֣ן
’a-hă-rōn
of AaronN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֗ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
7725 [e]הֵשִׁ֤יב
hê-šîḇ
has turned backV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
2534 [e]חֲמָתִי֙
ḥă-mā-ṯî
My wrathN-fsc | 1cs
5921 [e]מֵעַ֣ל
mê-‘al
fromPrep-m
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
7068 [e]בְּקַנְא֥וֹ
bə-qan-’ōw
because he was zealousPrep-b | V-Piel-Inf | 3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7068 [e]קִנְאָתִ֖י
qin-’ā-ṯî
with My zealN-fsc | 1cs
8432 [e]בְּתוֹכָ֑ם
bə-ṯō-w-ḵām;
Among themPrep-b | N-msc | 3mp
3808 [e]וְלֹא־
wə-lō-
so that notConj-w | Adv-NegPrt
3615 [e]כִלִּ֥יתִי
ḵil-lî-ṯî
I did consumeV-Piel-Perf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
7068 [e]בְּקִנְאָתִֽי׃
bə-qin-’ā-ṯî.
in My zealPrep-b | N-fsc | 1cs

Hebrew Texts
במדבר 25:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פִּֽינְחָ֨ס בֶּן־אֶלְעָזָ֜ר בֶּן־אַהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֗ן הֵשִׁ֤יב אֶת־חֲמָתִי֙ מֵעַ֣ל בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֔ל בְּקַנְאֹ֥ו אֶת־קִנְאָתִ֖י בְּתֹוכָ֑ם וְלֹא־כִלִּ֥יתִי אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּקִנְאָתִֽי׃

במדבר 25:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פינחס בן־אלעזר בן־אהרן הכהן השיב את־חמתי מעל בני־ישראל בקנאו את־קנאתי בתוכם ולא־כליתי את־בני־ישראל בקנאתי׃

במדבר 25:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
פינחס בן־אלעזר בן־אהרן הכהן השיב את־חמתי מעל בני־ישראל בקנאו את־קנאתי בתוכם ולא־כליתי את־בני־ישראל בקנאתי׃

במדבר 25:11 Hebrew Bible
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Phinehas the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has turned away My wrath from the sons of Israel in that he was jealous with My jealousy among them, so that I did not destroy the sons of Israel in My jealousy.

King James Bible
Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy.

Holman Christian Standard Bible
Phinehas son of Eleazar, son of Aaron the priest, has turned back My wrath from the Israelites because he was zealous among them with My zeal, so that I did not destroy the Israelites in My zeal.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 13:29 The Amalekites dwell in the land of the south: and the Hittites, …

Malachi 2:4,5 And you shall know that I have sent this commandment to you, that …

Malachi 3:1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before …

Links
Numbers 25:11Numbers 25:11 NIVNumbers 25:11 NLTNumbers 25:11 ESVNumbers 25:11 NASBNumbers 25:11 KJVNumbers 25:11 Bible AppsNumbers 25:11 Biblia ParalelaNumbers 25:11 Chinese BibleNumbers 25:11 French BibleNumbers 25:11 German BibleBible Hub
Numbers 25:10
Top of Page
Top of Page