Numbers 36:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וְ֠הָיוּ
wə-hā-yū
And if they are marriedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
259 [e]לְאֶחָ֞ד
lə-’e-ḥāḏ
to onePrep-l | Number-ms
1121 [e]מִבְּנֵ֨י
mib-bə-nê
of the sonsPrep-m | N-mpc
7626 [e]שִׁבְטֵ֥י
šiḇ-ṭê
of the [other] tribesN-mpc
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
of the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵל֮
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
802 [e]לְנָשִׁים֒
lə-nā-šîm
womanPrep-l | N-fp
1639 [e]וְנִגְרְעָ֤ה
wə-niḡ-rə-‘āh
then will be takenConj-w | V-Nifal-ConjPerf-3fs
5159 [e]נַחֲלָתָן֙
na-ḥă-lā-ṯān
their inheritanceN-fsc | 3fp
5159 [e]מִנַּחֲלַ֣ת
min-na-ḥă-laṯ
from the inheritancePrep-m | N-fsc
1 [e]אֲבֹתֵ֔ינוּ
’ă-ḇō-ṯê-nū,
of our fathersN-mpc | 1cp
3254 [e]וְנוֹסַ֕ף
wə-nō-w-sap̄
and it will be addedConj-w | V-Nifal-ConjPerf-3ms
5921 [e]עַ֚ל
‘al
toPrep
5159 [e]נַחֲלַ֣ת
na-ḥă-laṯ
the inheritanceN-fsc
4294 [e]הַמַּטֶּ֔ה
ham-maṭ-ṭeh,
of the tribeArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
into whichPro-r
1961 [e]תִּהְיֶ֖ינָה
tih-ye-nāh
they marryV-Qal-Imperf-3fp
  לָהֶ֑ם
lā-hem;
toPrep | 3mp
1486 [e]וּמִגֹּרַ֥ל
ū-mig-gō-ral
so from the lotConj-w, Prep-m | N-msc
5159 [e]נַחֲלָתֵ֖נוּ
na-ḥă-lā-ṯê-nū
of our inheritanceN-fsc | 1cp
1639 [e]יִגָּרֵֽעַ׃
yig-gā-rê-a‘.
it will be takenV-Nifal-Imperf-3ms

Hebrew Texts
במדבר 36:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הָיוּ לְאֶחָ֞ד מִבְּנֵ֨י שִׁבְטֵ֥י בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֮ לְנָשִׁים֒ וְנִגְרְעָ֤ה נַחֲלָתָן֙ מִנַּחֲלַ֣ת אֲבֹתֵ֔ינוּ וְנֹוסַ֕ף עַ֚ל נַחֲלַ֣ת הַמַּטֶּ֔ה אֲשֶׁ֥ר תִּהְיֶ֖ינָה לָהֶ֑ם וּמִגֹּרַ֥ל נַחֲלָתֵ֖נוּ יִגָּרֵֽעַ׃

במדבר 36:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיו לאחד מבני שבטי בני־ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע׃

במדבר 36:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והיו לאחד מבני שבטי בני־ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע׃

במדבר 36:3 Hebrew Bible
והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if they marry one of the sons of the other tribes of the sons of Israel, their inheritance will be withdrawn from the inheritance of our fathers and will be added to the inheritance of the tribe to which they belong; thus it will be withdrawn from our allotted inheritance.

King James Bible
And if they be married to any of the sons of the other tribes of the children of Israel, then shall their inheritance be taken from the inheritance of our fathers, and shall be put to the inheritance of the tribe whereunto they are received: so shall it be taken from the lot of our inheritance.

Holman Christian Standard Bible
If they marry any of the men from the other Israelite tribes, their inheritance will be taken away from our fathers' inheritance and added to that of the tribe into which they marry. Therefore, part of our allotted inheritance would be taken away.
Treasury of Scripture Knowledge

whereunto they are received. Heb. unto whom they shall be

Links
Numbers 36:3Numbers 36:3 NIVNumbers 36:3 NLTNumbers 36:3 ESVNumbers 36:3 NASBNumbers 36:3 KJVNumbers 36:3 Bible AppsNumbers 36:3 Biblia ParalelaNumbers 36:3 Chinese BibleNumbers 36:3 French BibleNumbers 36:3 German BibleBible Hub
Numbers 36:2
Top of Page
Top of Page