Κορνήλιος
Englishman's Concordance
Κορνήλιος (Kornēlios) — 5 Occurrences

Acts 10:1 N-NMS
GRK: Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἐκ
NAS: named Cornelius, a centurion
KJV: called Cornelius, a centurion
INT: Ceasarea by name Cornelius a centurion of

Acts 10:22 N-NMS
GRK: δὲ εἶπαν Κορνήλιος ἑκατοντάρχης ἀνὴρ
NAS: They said, Cornelius, a centurion,
KJV: they said, Cornelius the centurion,
INT: and they said Cornelius a centurion a man

Acts 10:24 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν
NAS: Now Cornelius was waiting
KJV: And Cornelius waited for
INT: and Cornelius was expecting

Acts 10:25 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ
NAS: entered, Cornelius met
KJV: was coming in, Cornelius met him,
INT: him Cornelius having fallen at

Acts 10:30 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη Ἀπὸ
NAS: Cornelius said, Four
KJV: And Cornelius said, Four
INT: And Cornelius said Ago

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page