2475. Ἰσραηλίτης (Israelites)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2475. Ἰσραηλίτης (Israelites) — 9 Occurrences

John 1:47 N-NMS
GRK: Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ
NAS: of him, Behold, an Israelite indeed,
KJV: him, Behold an Israelite indeed, in
INT: Behold truly an Israelite in whom

Acts 2:22 N-VMP
GRK: Ἄνδρες Ἰσραηλῖται ἀκούσατε τοὺς
NAS: Men of Israel, listen to these
KJV: Ye men of Israel, hear these
INT: Men Israelites hear the

Acts 3:12 N-VMP
GRK: λαόν Ἄνδρες Ἰσραηλῖται τί θαυμάζετε
NAS: Men of Israel, why
KJV: Ye men of Israel, why
INT: people Men Israelites why wonder you

Acts 5:35 N-VMP
GRK: αὐτούς Ἄνδρες Ἰσραηλῖται προσέχετε ἑαυτοῖς
NAS: to them, Men of Israel, take care
KJV: Ye men of Israel, take heed
INT: them Men Israelites take heed to yourselves

Acts 13:16 N-VMP
GRK: εἶπεν Ἄνδρες Ἰσραηλῖται καὶ οἱ
NAS: Men of Israel, and you who fear
KJV: said, Men of Israel, and ye that fear
INT: said Men Israelites and those

Acts 21:28 N-VMP
GRK: κράζοντες Ἄνδρες Ἰσραηλῖται βοηθεῖτε οὗτός
NAS: out, Men of Israel, come to our aid!
KJV: Crying out, Men of Israel, help: This
INT: crying out Men Israelites help this

Romans 9:4 N-NMP
GRK: οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται ὧν ἡ
NAS: who are Israelites, to whom
KJV: are Israelites; to whom
INT: who are Israelites whose [is] the

Romans 11:1 N-NMS
GRK: γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί ἐκ
NAS: am an Israelite, a descendant
KJV: also am an Israelite, of the seed
INT: indeed I an Israelite am of [the]

2 Corinthians 11:22 N-NMP
GRK: εἰσιν κἀγώ Ἰσραηλῖταί εἰσιν κἀγώ
NAS: So am I. Are they Israelites? So
KJV: Are they Israelites? so [am] I.
INT: are they I also Israelites are they I also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page