966. Βηθσαϊδά (Béthsaida)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 966. Βηθσαϊδά (Béthsaida) — 7 Occurrences

Matthew 11:21 N
GRK: οὐαί σοι Βηθσαϊδά ὅτι εἰ
NAS: Woe to you, Bethsaida! For if
KJV: woe unto thee, Bethsaida! for if
INT: woe to you Bethsaida for if

Mark 6:45 N
GRK: πέραν πρὸς Βηθσαιδάν ἕως αὐτὸς
NAS: of [Him] to the other side to Bethsaida, while
KJV: before unto Bethsaida, while he
INT: other side to Bethsaida until he

Mark 8:22 N
GRK: ἔρχονται εἰς Βηθσαιδάν Καὶ φέρουσιν
NAS: And they came to Bethsaida. And they brought
KJV: he cometh to Bethsaida; and they bring
INT: he comes to Bethsaida and they bring

Luke 9:10 N
GRK: πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά
NAS: to a city called Bethsaida.
KJV: called Bethsaida.
INT: a town called Bethsaida

Luke 10:13 N
GRK: οὐαί σοι Βηθσαιδά ὅτι εἰ
NAS: Woe to you, Bethsaida! For if
KJV: woe unto thee, Bethsaida! for if
INT: woe to you Bethsaida for if

John 1:44 N
GRK: Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαιδά ἐκ τῆς
NAS: Philip was from Bethsaida, of the city
KJV: was of Bethsaida, the city of
INT: Philip from Bethsaida of the

John 12:21 N
GRK: τῷ ἀπὸ Βηθσαιδὰ τῆς Γαλιλαίας
NAS: who was from Bethsaida of Galilee,
KJV: which was of Bethsaida of Galilee,
INT: who was from Bethsaida of Galilee

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page