bə·śā·ḏə·ḵā
Englishman's Concordance
bə·śā·ḏə·ḵā — 1 Occurrence

Deuteronomy 11:15
HEB: וְנָתַתִּ֛י עֵ֥שֶׂב בְּשָׂדְךָ֖ לִבְהֶמְתֶּ֑ךָ וְאָכַלְתָּ֖
NAS: grass in your fields for your cattle,
KJV: grass in thy fields for thy cattle,
INT: will give grass your fields your cattle will eat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7704
333 Occurrences


baś·śā·ḏeh — 61 Occ.
bə·śā·ḏə·ḵā — 1 Occ.
bə·śā·ḏeh — 4 Occ.
biś·ḏêh — 15 Occ.
biś·ḏê — 3 Occ.
biś·ḏō·ṯām — 1 Occ.
ḏay — 2 Occ.
ḏeh — 2 Occ.
ḏō·wṯ — 1 Occ.
ḏō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
haś·śā·ḏeh — 131 Occ.
haś·śā·ḏōṯ — 1 Occ.
kiś·ḏêh — 1 Occ.
lə·śā·ḏeh — 1 Occ.
lə·śā·ḏê·hū — 1 Occ.
liś·ḏê — 1 Occ.
miś·śə·ḏêh — 5 Occ.
miś·śə·ḏê — 2 Occ.
śā·ḏāh — 2 Occ.
śā·ḏāy — 11 Occ.
śā·ḏə·ḵā — 5 Occ.
śā·ḏeh — 19 Occ.
śā·ḏê·hū — 6 Occ.
śā·ḏe·ḵā — 1 Occ.
śā·ḏê·nū — 1 Occ.
śā·ḏî — 2 Occ.
śā·ḏō·wṯ — 4 Occ.
śə·ḏêh — 24 Occ.
śə·ḏê- — 2 Occ.
śə·ḏō·ṯê·hem — 2 Occ.
śə·ḏō·ṯê·nū — 2 Occ.
ū·miś·śə·ḏêh — 1 Occ.
ū·miś·śə·ḏō·wṯ — 1 Occ.
ū·śə·ḏêh — 1 Occ.
ū·śə·ḏê — 1 Occ.
ū·śə·ḏō·ṯe·hā — 1 Occ.
ū·śə·ḏō·ṯê·nū — 1 Occ.
ū·ḇaś·śā·ḏeh — 1 Occ.
ū·ḇiś·ḏê — 1 Occ.
ḇaś·śā·ḏeh — 5 Occ.
ḇə·śā·ḏe·ḵā — 1 Occ.
wə·śā·ḏeh — 3 Occ.
wə·śā·ḏō·wṯ — 1 Occ.
Additional Entries
šud·də·ḏū — 1 Occ.
tə·šad·dêḏ — 1 Occ.
tūš·šaḏ — 1 Occ.
wə·haš·šō·w·ḏêḏ — 1 Occ.
wə·šā·ḏə·ḏū — 2 Occ.
yə·šād·dêm — 1 Occ.
yə·šā·ḏə·ḏêm — 1 Occ.
yə·šō·ḏêḏ — 1 Occ.
yūš·šaḏ — 1 Occ.
baś·śā·ḏeh — 61 Occ.
bə·śā·ḏeh — 4 Occ.
biś·ḏêh — 15 Occ.
biś·ḏê — 3 Occ.
biś·ḏō·ṯām — 1 Occ.
ḏay — 2 Occ.
ḏeh — 2 Occ.
ḏō·wṯ — 1 Occ.
ḏō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
haś·śā·ḏeh — 131 Occ.
haś·śā·ḏōṯ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page