lā·ša·‘ar
Englishman's Concordance
lā·ša·‘ar — 1 Occurrence

Exodus 32:27
HEB: וָשׁ֜וּבוּ מִשַּׁ֤עַר לָשַׁ֙עַר֙ בַּֽמַּחֲנֶ֔ה וְהִרְג֧וּ
NAS: from gate to gate in the camp,
KJV: from gate to gate throughout the camp,
INT: back gate to gate the camp and kill

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8179
374 Occurrences


baš·ša·‘ar — 15 Occ.
baš·šə·‘ā·rîm — 6 Occ.
bə·ša·‘ar- — 28 Occ.
bə·ša·‘ă·rê — 9 Occ.
bə·ša·‘ă·rê·ḵem — 2 Occ.
biš·‘ā·ra·yiḵ — 2 Occ.
biš·‘ā·re·ḵā — 16 Occ.
biš·‘ā·re·hā — 1 Occ.
haš·ša·‘ar — 59 Occ.
haš·šā·‘ə·rāh — 2 Occ.
haš·ša‘·rāh — 1 Occ.
haš·šə·‘ā·rîm — 11 Occ.
lā·ša·‘ar — 1 Occ.
laš·šā·‘ar — 3 Occ.
laš·šə·‘ā·rîm — 1 Occ.
lə·miš·ša·‘ar — 1 Occ.
lə·ša·‘ar — 10 Occ.
lə·ša·‘ă·rê — 1 Occ.
miš·ša·‘ar — 6 Occ.
miš·ša·‘ă·rê — 1 Occ.
ša·‘ar — 112 Occ.
ša·‘ă·rê — 16 Occ.
ša·‘ă·rê·hem — 2 Occ.
šā·‘ə·rāh — 1 Occ.
šə·‘ā·rāw — 4 Occ.
šə·‘ā·rā·yiḵ — 2 Occ.
šə·‘ā·re·ḵā — 11 Occ.
šə·‘ā·re·hā — 2 Occ.
šə·‘ā·rîm — 8 Occ.
ū·lə·ša·‘ar — 1 Occ.
ū·miš·ša·‘ar — 1 Occ.
ū·šə·‘ā·ra·yiḵ — 2 Occ.
ū·šə·‘ā·re·hā — 6 Occ.
ū·šə·‘ā·rîm — 3 Occ.
ū·ḇiš·‘ā·re·ḵā — 2 Occ.
wā·šā·‘ar — 3 Occ.
ḇaš·šā·‘ar — 6 Occ.
ḇaš·šə·‘ā·rîm — 2 Occ.
wə·haš·ša·‘ar — 3 Occ.
ḇə·ša·‘ar — 6 Occ.
wə·ša·‘ă·rê — 4 Occ.
ḇiš·‘ā·re·ḵā — 1 Occ.
Additional Entries
bə·ša·‘ar- — 28 Occ.
bə·ša·‘ă·rê — 9 Occ.
bə·ša·‘ă·rê·ḵem — 2 Occ.
biš·‘ā·ra·yiḵ — 2 Occ.
biš·‘ā·re·ḵā — 16 Occ.
biš·‘ā·re·hā — 1 Occ.
haš·ša·‘ar — 59 Occ.
haš·šā·‘ə·rāh — 2 Occ.
haš·ša‘·rāh — 1 Occ.
haš·šə·‘ā·rîm — 11 Occ.
laš·šā·‘ar — 3 Occ.
laš·šə·‘ā·rîm — 1 Occ.
lə·miš·ša·‘ar — 1 Occ.
lə·ša·‘ar — 10 Occ.
lə·ša·‘ă·rê — 1 Occ.
miš·ša·‘ar — 6 Occ.
miš·ša·‘ă·rê — 1 Occ.
ša·‘ar — 112 Occ.
ša·‘ă·rê — 16 Occ.
ša·‘ă·rê·hem — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page