šə·’il·tîw
Englishman's Concordance
šə·’il·tîw — 1 Occurrence

1 Samuel 1:20
HEB: כִּ֥י מֵיְהוָ֖ה שְׁאִלְתִּֽיו׃
NAS: [saying], Because I have asked him of the LORD.
KJV: Samuel, [saying], Because I have asked him of the LORD.
INT: Because of the LORD have asked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7592
173 Occurrences


’al·tā — 1 Occ.
’ă·lū — 1 Occ.
’el·tem — 1 Occ.
’eš·’al — 1 Occ.
’eš·’ă·lāh — 1 Occ.
’eš·’ā·lə·ḵā — 2 Occ.
hă·šā·’al·tî — 1 Occ.
haš·šō·’ă·lîm — 1 Occ.
hiš·’il·ti·hū — 1 Occ.
liš·’ō·wl — 14 Occ.
lōw — 2 Occ.
niš·’al — 2 Occ.
niš·’al·tî — 1 Occ.
niš·’ōl — 2 Occ.
šā·’al- — 11 Occ.
šā·’ā·lāh — 2 Occ.
šā·’ā·lə·tā — 2 Occ.
ša·’ă·lî — 3 Occ.
šā·’alt — 1 Occ.
šā·’al·tā — 7 Occ.
šā·’al·tî — 3 Occ.
šā·’ā·lū — 9 Occ.
šā·’ō·wl — 2 Occ.
šā·’ūl — 2 Occ.
šə·’al- — 13 Occ.
šə·’ā·lū·nî — 1 Occ.
šə·’el·tem — 1 Occ.
šə·’ê·lū·nū — 1 Occ.
šə·’il·tî·hū — 1 Occ.
šə·’il·tîw — 1 Occ.
šō·’êl — 6 Occ.
šō·’e·leṯ — 2 Occ.
tiš·’al — 2 Occ.
tiš·’ā·lə·ḵā — 1 Occ.
tiš·’ā·lê·nî — 1 Occ.
ū·šə·’ê·lêḵ — 1 Occ.
ū·šə·’el·tem- — 1 Occ.
wā·’eš·’al — 1 Occ.
wā·’eš·’ā·lêm — 1 Occ.
way·yaš·’i·lūm — 1 Occ.
way·yiš·’al — 23 Occ.
way·yiš·’ā·lê·hū — 3 Occ.
way·yiš·’ă·lū — 10 Occ.
wat·tiš·’al- — 1 Occ.
wə·’eš·’ā·lə·ḵā — 1 Occ.
wə·’eš·’ā·lêm — 1 Occ.
wə·niš·’ă·lāh — 1 Occ.
wə·šā·’al — 2 Occ.
wə·šā·’ă·lāh — 1 Occ.
wə·ša·’ă·lî- — 1 Occ.
wə·šā·’al·tā — 2 Occ.
wə·šā·’ă·lū — 2 Occ.
wə·šā·’ō·wl — 1 Occ.
wə·ši·’ê·lū — 1 Occ.
wə·šō·’êl — 1 Occ.
wə·yiš·’ă·lū — 1 Occ.
wiš·’ê·lə·ḵā — 1 Occ.
yə·šā·’ă·lū — 1 Occ.
yiš·’al — 3 Occ.
yiš·’ā·lə·ḵā — 3 Occ.
yiš·’ā·lū — 1 Occ.
yiš·’ā·lūn — 2 Occ.
yiš·’ā·lū·nî — 2 Occ.
Additional Entries
šā·’al·tā — 7 Occ.
šā·’al·tî — 3 Occ.
šā·’ā·lū — 9 Occ.
šā·’ō·wl — 2 Occ.
šā·’ūl — 2 Occ.
šə·’al- — 13 Occ.
šə·’ā·lū·nî — 1 Occ.
šə·’el·tem — 1 Occ.
šə·’ê·lū·nū — 1 Occ.
šə·’il·tî·hū — 1 Occ.
šō·’êl — 6 Occ.
šō·’e·leṯ — 2 Occ.
tiš·’al — 2 Occ.
tiš·’ā·lə·ḵā — 1 Occ.
tiš·’ā·lê·nî — 1 Occ.
ū·šə·’ê·lêḵ — 1 Occ.
ū·šə·’el·tem- — 1 Occ.
wā·’eš·’al — 1 Occ.
wā·’eš·’ā·lêm — 1 Occ.
way·yaš·’i·lūm — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page