6934. קַדְמִיאֵל (Qadmiel)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 6934. קַדְמִיאֵל (Qadmiel) — 8 Occurrences

Ezra 2:40
HEB: בְּנֵי־ יֵשׁ֧וּעַ וְקַדְמִיאֵ֛ל לִבְנֵ֥י הוֹדַוְיָ֖ה
NAS: of Jeshua and Kadmiel, of the sons
KJV: of Jeshua and Kadmiel, of the children
INT: the children of Jeshua and Kadmiel of the children of Hodaviah

Ezra 3:9
HEB: בָּנָ֣יו וְ֠אֶחָיו קַדְמִיאֵ֨ל וּבָנָ֤יו בְּנֵֽי־
NAS: united [with] Kadmiel and his sons,
KJV: and his brethren, Kadmiel and his sons,
INT: his sons and brothers Kadmiel and his sons the sons

Nehemiah 7:43
HEB: בְּנֵֽי־ יֵשׁ֧וּעַ לְקַדְמִיאֵ֛ל לִבְנֵ֥י לְהוֹדְוָ֖ה
NAS: of Jeshua, of Kadmiel, of the sons
KJV: of Jeshua, of Kadmiel, [and] of the children
INT: the children of Jeshua of Kadmiel the children of Hodevah

Nehemiah 9:4
HEB: יֵשׁ֨וּעַ וּבָנִ֜י קַדְמִיאֵ֧ל שְׁבַנְיָ֛ה בֻּנִּ֥י
NAS: Bani, Kadmiel, Shebaniah,
KJV: and Bani, Kadmiel, Shebaniah,
INT: Jeshua Bani Kadmiel Shebaniah Bunni

Nehemiah 9:5
HEB: הַלְוִיִּ֡ם יֵשׁ֣וּעַ וְ֠קַדְמִיאֵל בָּנִ֨י חֲשַׁבְנְיָ֜ה
NAS: Jeshua, Kadmiel, Bani,
KJV: Jeshua, and Kadmiel, Bani,
INT: the Levites Jeshua Kadmiel Bani Hashabneiah

Nehemiah 10:9
HEB: מִבְּנֵ֥י חֵנָדָ֖ד קַדְמִיאֵֽל׃
NAS: of the sons of Henadad, Kadmiel;
KJV: of the sons of Henadad, Kadmiel;
INT: of the sons of Henadad Kadmiel

Nehemiah 12:8
HEB: יֵשׁ֧וּעַ בִּנּ֛וּי קַדְמִיאֵ֥ל שֵׁרֵבְיָ֖ה יְהוּדָ֣ה
NAS: Binnui, Kadmiel, Sherebiah,
KJV: Binnui, Kadmiel, Sherebiah,
INT: Jeshua Binnui Kadmiel Sherebiah Judah

Nehemiah 12:24
HEB: וְיֵשׁ֤וּעַ בֶּן־ קַדְמִיאֵל֙ וַאֲחֵיהֶ֣ם לְנֶגְדָּ֔ם
NAS: the son of Kadmiel, with their brothers
KJV: the son of Kadmiel, with their brethren
INT: and Jeshua the son of Kadmiel their brothers opposite

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page