881. בְּאֵרוֹת (Beeroth)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 881. בְּאֵרוֹת (Beeroth) — 5 Occurrences

Joshua 9:17
HEB: גִּבְע֣וֹן וְהַכְּפִירָ֔ה וּבְאֵר֖וֹת וְקִרְיַ֥ת יְעָרִֽים׃
NAS: and Chephirah and Beeroth and Kiriath-jearim.
KJV: and Chephirah, and Beeroth, and Kirjathjearim.
INT: Gibeon and Chephirah and Beeroth and Kiriath-jearim

Joshua 18:25
HEB: גִּבְע֥וֹן וְהָֽרָמָ֖ה וּבְאֵרֽוֹת׃
NAS: Gibeon and Ramah and Beeroth,
KJV: Gibeon, and Ramah, and Beeroth,
INT: Gibeon and Ramah and Beeroth

2 Samuel 4:2
HEB: כִּ֚י גַּם־ בְּאֵר֔וֹת תֵּחָשֵׁ֖ב עַל־
NAS: of Benjamin (for Beeroth is also
KJV: of Benjamin: (for Beeroth also was reckoned
INT: for is also Beeroth considered of

Ezra 2:25
HEB: עָרִים֙ כְּפִירָ֣ה וּבְאֵר֔וֹת שְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: Chephirah and Beeroth, 743;
KJV: Chephirah, and Beeroth, seven
INT: of Kirjatharim Chephirah and Beeroth seven hundred

Nehemiah 7:29
HEB: יְעָרִים֙ כְּפִירָ֣ה וּבְאֵר֔וֹת שְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת
NAS: Chephirah and Beeroth, 743;
KJV: Chephirah, and Beeroth, seven
INT: Kirjathjearim Chephirah and Beeroth seven hundred

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page