931. בֹּ֫הֶן (bohen)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 931. בֹּ֫הֶן (bohen) — 16 Occurrences

Exodus 29:20
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֤הֶן יָדָם֙ הַיְמָנִ֔ית
NAS: ears and on the thumbs of their right
KJV: of his sons, and upon the thumb of their right
INT: right and on the thumbs hands of their right

Exodus 29:20
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֥הֶן רַגְלָ֖ם הַיְמָנִ֑ית
NAS: hands and on the big toes of their right
KJV: hand, and upon the great toe of their right
INT: of their right and on the big feet of their right

Leviticus 8:23
HEB: הַיְמָנִ֑ית וְעַל־ בֹּ֤הֶן יָדוֹ֙ הַיְמָנִ֔ית
NAS: ear, and on the thumb of his right
KJV: ear, and upon the thumb of his right
INT: right and on the thumb hand of his right

Leviticus 8:23
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֥הֶן רַגְל֖וֹ הַיְמָנִֽית׃
NAS: hand and on the big toe of his right
KJV: hand, and upon the great toe of his right
INT: of his right and on the big foot of his right

Leviticus 8:24
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֤הֶן יָדָם֙ הַיְמָנִ֔ית
NAS: ear, and on the thumb of their right
KJV: ear, and upon the thumbs of their right
INT: of their right and on the thumb hand of their right

Leviticus 8:24
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֥הֶן רַגְלָ֖ם הַיְמָנִ֑ית
NAS: hand and on the big toe of their right
KJV: hands, and upon the great toes of their right
INT: of their right and on the big foot of their right

Leviticus 14:14
HEB: הַיְמָנִ֑ית וְעַל־ בֹּ֤הֶן יָדוֹ֙ הַיְמָנִ֔ית
NAS: of the one to be cleansed, and on the thumb of his right
KJV: of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right
INT: of the right and on the thumb hand of his right

Leviticus 14:14
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֥הֶן רַגְל֖וֹ הַיְמָנִֽית׃
NAS: hand and on the big toe of his right
KJV: hand, and upon the great toe of his right
INT: of his right and on the big foot of his right

Leviticus 14:17
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֤הֶן יָדוֹ֙ הַיְמָנִ֔ית
NAS: of the one to be cleansed, and on the thumb of his right
KJV: of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right
INT: the right and on the thumb hand of his right

Leviticus 14:17
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֥הֶן רַגְל֖וֹ הַיְמָנִ֑ית
NAS: hand, and on the big toe of his right
KJV: hand, and upon the great toe of his right
INT: of his right and on the big foot of his right

Leviticus 14:25
HEB: הַיְמָנִ֑ית וְעַל־ בֹּ֤הֶן יָדוֹ֙ הַיְמָנִ֔ית
NAS: of the one to be cleansed and on the thumb of his right
KJV: of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right
INT: of the right and on the thumb hand of his right

Leviticus 14:25
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֥הֶן רַגְל֖וֹ הַיְמָנִֽית׃
NAS: hand and on the big toe of his right
KJV: hand, and upon the great toe of his right
INT: of his right and on the big foot of his right

Leviticus 14:28
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֤הֶן יָדוֹ֙ הַיְמָנִ֔ית
NAS: of the one to be cleansed, and on the thumb of his right
KJV: of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right
INT: of the right and on the thumb hand of his right

Leviticus 14:28
HEB: הַיְמָנִ֔ית וְעַל־ בֹּ֥הֶן רַגְל֖וֹ הַיְמָנִ֑ית
NAS: hand and on the big toe of his right
KJV: hand, and upon the great toe of his right
INT: of his right and on the big foot of his right

Judges 1:6
HEB: וַֽיְקַצְּצ֔וּ אֶת־ בְּהֹנ֥וֹת יָדָ֖יו וְרַגְלָֽיו׃
NAS: him and cut off his thumbs and big toes.
INT: and caught and cut his thumbs and his great toes

Judges 1:7
HEB: שִׁבְעִ֣ים ׀ מְלָכִ֡ים בְּֽהֹנוֹת֩ יְדֵיהֶ֨ם וְרַגְלֵיהֶ֜ם
NAS: kings with their thumbs and their big toes cut off
INT: Seventy kings their thumbs and their great toes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page