ū·lə·‘ō·w·laṯ
Englishman's Concordance
ū·lə·‘ō·w·laṯ — 1 Occurrence

Nehemiah 10:33
HEB: וּמִנְחַ֣ת הַתָּמִ֣יד וּלְעוֹלַ֣ת הַ֠תָּמִיד הַשַּׁבָּת֨וֹת
NAS: for the continual burnt offering, the sabbaths,
KJV: and for the continual burnt offering, of the sabbaths,
INT: offering the continual burnt the continual the sabbaths

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5930
289 Occurrences


bə·‘ō·w·lāh — 1 Occ.
bə·‘ō·lō·wṯ — 1 Occ.
bə·‘ō·lō·w·ṯê·nū — 1 Occ.
hā·‘ō·lāh — 73 Occ.
hā·‘ō·lō·wṯ — 3 Occ.
kā·‘ō·lāh — 1 Occ.
lā·‘ō·lāh — 5 Occ.
lā·‘ō·lō·wṯ — 2 Occ.
lə·‘ō·lāh — 35 Occ.
lə·‘ō·laṯ — 1 Occ.
lə·‘ō·lō·wṯ — 1 Occ.
lə·‘ō·lō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
mê·‘ō·lō·wṯ — 1 Occ.
‘ō·lāh — 56 Occ.
‘ō·laṯ — 26 Occ.
‘ō·lā·ṯām — 1 Occ.
‘ō·lā·ṯe·ḵā — 3 Occ.
‘ō·lā·ṯōw — 7 Occ.
‘ō·lōṯ — 38 Occ.
‘ō·lō·w·ṯāw — 1 Occ.
‘ō·lō·ṯe·ḵā — 5 Occ.
‘ō·lō·ṯê·ḵem — 6 Occ.
‘ō·w·lō·ṯê·hem — 1 Occ.
ū·lə·‘ō·w·lāh — 1 Occ.
ū·lə·‘ō·w·laṯ — 1 Occ.
wa·‘ă·lî·yā·ṯōw — 1 Occ.
wə·hā·‘ō·lāh — 2 Occ.
wə·hā·‘ō·lō·wṯ — 1 Occ.
wə·‘ō·lāh — 2 Occ.
wə·‘ō·laṯ — 3 Occ.
wə·‘ō·w·lā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
wə·‘ō·lā·ṯōw — 1 Occ.
wə·‘ō·lō·wṯ — 5 Occ.
wə·‘ō·w·lō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
Additional Entries
‘ō·laṯ — 26 Occ.
‘ō·lā·ṯām — 1 Occ.
‘ō·lā·ṯe·ḵā — 3 Occ.
‘ō·lā·ṯōw — 7 Occ.
‘ō·lōṯ — 38 Occ.
‘ō·lō·w·ṯāw — 1 Occ.
‘ō·lō·ṯe·ḵā — 5 Occ.
‘ō·lō·ṯê·ḵem — 6 Occ.
‘ō·w·lō·ṯê·hem — 1 Occ.
ū·lə·‘ō·w·lāh — 1 Occ.
wa·‘ă·lî·yā·ṯōw — 1 Occ.
wə·hā·‘ō·lāh — 2 Occ.
wə·hā·‘ō·lō·wṯ — 1 Occ.
wə·‘ō·lāh — 2 Occ.
wə·‘ō·laṯ — 3 Occ.
wə·‘ō·w·lā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
wə·‘ō·lā·ṯōw — 1 Occ.
wə·‘ō·lō·wṯ — 5 Occ.
wə·‘ō·w·lō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
‘il·lā — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page