1 Chronicles 14:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
428 [e]וְאֵ֙לֶּה֙
wə-’êl-leh
And these [are]Conj-w | Pro-cp
8034 [e]שְׁמ֣וֹת
šə-mō-wṯ
the namesN-mpc
3205 [e]הַיְלוּדִ֔ים
hay-lū-ḏîm,
of his childrenArt | V-Qal-QalPassPrtcpl-mp
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whomPro-r
1961 [e]הָיוּ־
hā-yū-
hadV-Qal-Perf-3cp
  ל֖וֹ
lōw
hePrep | 3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8051 [e]שַׁמּ֣וּעַ
šam-mū-a‘
ShammuaN-proper-ms
7727 [e]וְשׁוֹבָ֔ב
wə-šō-w-ḇāḇ,
and ShobabConj-w | N-proper-ms
5416 [e]נָתָ֖ן
nā-ṯān
NathanN-proper-ms
8010 [e]וּשְׁלֹמֹֽה׃
ū-šə-lō-mōh.
and SolomonConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 14:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֙לֶּה֙ שְׁמֹ֣ות הַיְלוּדִ֔ים אֲשֶׁ֥ר הָיוּ־לֹ֖ו בִּירוּשָׁלִָ֑ם שַׁמּ֣וּעַ וְשֹׁובָ֔ב נָתָ֖ן וּשְׁלֹמֹֽה׃

דברי הימים א 14:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלה שמות הילודים אשר היו־לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה׃

דברי הימים א 14:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואלה שמות הילודים אשר היו־לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה׃

דברי הימים א 14:4 Hebrew Bible
ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
These are the names of the children born to him in Jerusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Solomon,

King James Bible
Now these are the names of his children which he had in Jerusalem; Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon,

Holman Christian Standard Bible
These are the names of the children born to him in Jerusalem: Shammua, Shobab, Nathan, Solomon,
Treasury of Scripture Knowledge

Shammua

1 Chronicles 3:5 And these were born to him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and …

Shimea

2 Samuel 5:14 And these be the names of those that were born to him in Jerusalem; …

Shammua
Nathan

2 Samuel 12:1 And the LORD sent Nathan to David. And he came to him, and said to …

Luke 3:31 Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was …

Solomon

1 Chronicles 22:9-12 Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest; and …

1 Chronicles 28:5,6 And of all my sons…

2 Samuel 12:24,25 And David comforted Bathsheba his wife, and went in to her, and lay …

1 Kings 1:13,17 Go and get you in to king David, and say to him, Did not you, my …

1 Kings 2:15 And he said, You know that the kingdom was mine, and that all Israel …

1 Kings 3:3,5-11 And Solomon loved the LORD, walking in the statutes of David his …

Matthew 1:6 And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon …

Links
1 Chronicles 14:41 Chronicles 14:4 NIV1 Chronicles 14:4 NLT1 Chronicles 14:4 ESV1 Chronicles 14:4 NASB1 Chronicles 14:4 KJV1 Chronicles 14:4 Bible Apps1 Chronicles 14:4 Biblia Paralela1 Chronicles 14:4 Chinese Bible1 Chronicles 14:4 French Bible1 Chronicles 14:4 German BibleBible Hub
1 Chronicles 14:3
Top of Page
Top of Page