1 Chronicles 15:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5973 [e]וְעִמָּהֶ֖ם
wə-‘im-mā-hem
and with themConj-w | Prep | 3mp
251 [e]אֲחֵיהֶ֣ם
’ă-ḥê-hem
their brothersN-mpc | 3mp
4932 [e]הַמִּשְׁנִ֑ים
ham-miš-nîm;
of the second [rank]Art | N-mp
2148 [e]זְכַרְיָ֡הוּ
zə-ḵar-yā-hū
ZechariahN-proper-ms
1122 [e]בֵּ֡ן
bên
BenN-proper-ms
3268 [e]וְיַֽעֲזִיאֵ֡ל
wə-ya-‘ă-zî-’êl
and JaazielConj-w | N-proper-ms
8070 [e]וּשְׁמִֽירָמ֡וֹת
ū-šə-mî-rā-mō-wṯ
and ShemiramothConj-w | N-proper-ms
3171 [e]וִיחִיאֵ֣ל ׀
wî-ḥî-’êl
JehielConj-w | N-proper-ms
6042 [e]וְעֻנִּ֡י
wə-‘un-nî
and UnniConj-w | N-proper-ms
446 [e]אֱלִיאָ֡ב
’ĕ-lî-’āḇ
EliabN-proper-ms
1141 [e]וּבְנָיָ֡הוּ
ū-ḇə-nā-yā-hū
and BenaiahConj-w | N-proper-ms
4641 [e]וּמַֽעֲשֵׂיָ֡הוּ
ū-ma-‘ă-śê-yā-hū
and MaaseiahConj-w | N-proper-ms
4993 [e]וּמַתִּתְיָהוּ֩
ū-mat-tiṯ-yā-hū
and MattithiahConj-w | N-proper-ms
466 [e]וֶאֱלִ֨יפְלֵ֜הוּ
we-’ĕ-lî-p̄ə-lê-hū
and EliphelehConj-w | N-proper-ms
4737 [e]וּמִקְנֵיָ֨הוּ
ū-miq-nê-yā-hū
and MikneiahConj-w | N-proper-ms
  וְעֹבֵ֥ד
wə-‘ō-ḇêḏ
and 
5654 [e]אֱדֹ֛ם
’ĕ-ḏōm
Obed-edomConj-w | N-proper-ms
3273 [e]וִֽיעִיאֵ֖ל
wî-‘î-’êl
and JeielConj-w | N-proper-ms
7778 [e]הַשֹּׁעֲרִֽים׃
haš-šō-‘ă-rîm.
the gatekeepersArt | N-mp

Hebrew Texts
דברי הימים א 15:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעִמָּהֶ֖ם אֲחֵיהֶ֣ם הַמִּשְׁנִ֑ים זְכַרְיָ֡הוּ בֵּ֡ן וְיַֽעֲזִיאֵ֡ל וּשְׁמִֽירָמֹ֡ות וִיחִיאֵ֣ל ׀ וְעֻנִּ֡י אֱלִיאָ֡ב וּבְנָיָ֡הוּ וּמַֽעֲשֵׂיָ֡הוּ וּמַתִּתְיָהוּ֩ וֶאֱלִ֨יפְלֵ֜הוּ וּמִקְנֵיָ֨הוּ וְעֹבֵ֥ד אֱדֹ֛ם וִֽיעִיאֵ֖ל הַשֹּׁעֲרִֽים׃

דברי הימים א 15:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועמהם אחיהם המשנים זכריהו בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ׀ ועני אליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השערים׃

דברי הימים א 15:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועמהם אחיהם המשנים זכריהו בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ׀ ועני אליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השערים׃

דברי הימים א 15:18 Hebrew Bible
ועמהם אחיהם המשנים זכריהו בן ויעזיאל ושמירמות ויחיאל ועני אליאב ובניהו ומעשיהו ומתתיהו ואליפלהו ומקניהו ועבד אדם ויעיאל השערים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and with them their relatives of the second rank, Zechariah, Ben, Jaaziel, Shemiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Benaiah, Maaseiah, Mattithiah, Eliphelehu, Mikneiah, Obed-edom and Jeiel, the gatekeepers.

King James Bible
And with them their brethren of the second degree, Zechariah, Ben, and Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, Eliab, and Benaiah, and Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, the porters.

Holman Christian Standard Bible
With them were their relatives second in rank: Zechariah, Jaaziel, Shemiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Benaiah, Maaseiah, Mattithiah, Eliphelehu, Mikneiah, and the gatekeepers Obed-edom and Jeiel.
Treasury of Scripture Knowledge

the second

1 Chronicles 25:2-6,9-31 Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, …

Zechariah

1 Chronicles 16:5,6 Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, …

Jaaziel

1 Chronicles 15:20 And Zechariah, and Aziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, …

Aziel
Obed-edom

1 Chronicles 13:14 And the ark of God remained with the family of Obededom in his house …

1 Chronicles 16:5,38 Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, …

1 Chronicles 26:4,8,15 Moreover the sons of Obededom were, Shemaiah the firstborn, Jehozabad …

Links
1 Chronicles 15:181 Chronicles 15:18 NIV1 Chronicles 15:18 NLT1 Chronicles 15:18 ESV1 Chronicles 15:18 NASB1 Chronicles 15:18 KJV1 Chronicles 15:18 Bible Apps1 Chronicles 15:18 Biblia Paralela1 Chronicles 15:18 Chinese Bible1 Chronicles 15:18 French Bible1 Chronicles 15:18 German BibleBible Hub
1 Chronicles 15:17
Top of Page
Top of Page