1 Kings 7:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6497 [e]וּפְקָעִים֩
ū-p̄ə-qā-‘îm
And [were] ornamental budsConj-w | N-mp
8478 [e]מִתַּ֨חַת
mit-ta-ḥaṯ
UnderPrep-m
8193 [e]לִשְׂפָת֤וֹ ׀
liś-p̄ā-ṯōw
Below its brimPrep-l | N-fsc | 3ms
5439 [e]סָבִיב֙
sā-ḇîḇ
encirclingAdv
5437 [e]סֹבְבִ֣ים
sō-ḇə-ḇîm
all aroundV-Qal-Prtcpl-mp
853 [e]אֹת֔וֹ
’ō-ṯōw,
itDirObjM | 3ms
6235 [e]עֶ֚שֶׂר
‘e-śer
tenNumber-fs
520 [e]בָּֽאַמָּ֔ה
bā-’am-māh,
to a cubitPrep-b, Art | N-fs
5362 [e]מַקִּפִ֥ים
maq-qi-p̄îm
all the wayV-Hifil-Prtcpl-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3220 [e]הַיָּ֖ם
hay-yām
the SeaArt | N-ms
5439 [e]סָבִ֑יב
sā-ḇîḇ;
aroundAdv
8147 [e]שְׁנֵ֤י
šə-nê
twoNumber-mdc
2905 [e]טוּרִים֙
ṭū-rîm
in rowsN-mp
6497 [e]הַפְּקָעִ֔ים
hap-pə-qā-‘îm,
the ornamental budsArt | N-mp
3332 [e]יְצֻקִ֖ים
yə-ṣu-qîm
[were] castV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
3333 [e]בִּיצֻקָתֽוֹ׃
bî-ṣu-qā-ṯōw.
when it was castPrep-b | N-fsc | 3ms

Hebrew Texts
מלכים א 7:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְקָעִים֩ מִתַּ֨חַת לִשְׂפָתֹ֤ו ׀ סָבִיב֙ סֹבְבִ֣ים אֹתֹ֔ו עֶ֚שֶׂר בָּֽאַמָּ֔ה מַקִּפִ֥ים אֶת־הַיָּ֖ם סָבִ֑יב שְׁנֵ֤י טוּרִים֙ הַפְּקָעִ֔ים יְצֻקִ֖ים בִּיצֻקָתֹֽו׃

מלכים א 7:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופקעים מתחת לשפתו ׀ סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את־הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו׃

מלכים א 7:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ופקעים מתחת לשפתו ׀ סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את־הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו׃

מלכים א 7:24 Hebrew Bible
ופקעים מתחת לשפתו סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Under its brim gourds went around encircling it ten to a cubit, completely surrounding the sea; the gourds were in two rows, cast with the rest.

King James Bible
And under the brim of it round about there were knops compassing it, ten in a cubit, compassing the sea round about: the knops were cast in two rows, when it was cast.

Holman Christian Standard Bible
Ornamental gourds encircled it below the brim, 10 every half yard, completely encircling the reservoir. The gourds were cast in two rows when the reservoir was cast.
Treasury of Scripture Knowledge

knops

1 Kings 6:18 And the cedar of the house within was carved with knops and open …

Exodus 25:31-36 And you shall make a candlestick of pure gold: of beaten work shall …

Exodus 37:17-22 And he made the candlestick of pure gold: of beaten work made he …

compassing the sea

2 Chronicles 4:3 And under it was the similitude of oxen, which did compass it round …

Links
1 Kings 7:241 Kings 7:24 NIV1 Kings 7:24 NLT1 Kings 7:24 ESV1 Kings 7:24 NASB1 Kings 7:24 KJV1 Kings 7:24 Bible Apps1 Kings 7:24 Biblia Paralela1 Kings 7:24 Chinese Bible1 Kings 7:24 French Bible1 Kings 7:24 German BibleBible Hub
1 Kings 7:23
Top of Page
Top of Page