1 Kings 7:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4639 [e]וּמַֽעֲשֵׂה֙
ū-ma-‘ă-śêh
And the workmanshipConj-w | N-msc
212 [e]הָא֣וֹפַנִּ֔ים
hā-’ō-w-p̄an-nîm,
of the wheelsArt | N-mp
4639 [e]כְּמַעֲשֵׂ֖ה
kə-ma-‘ă-śêh
[was] like the workmanshipPrep-k | N-msc
212 [e]אוֹפַ֣ן
’ō-w-p̄an
of a wheelN-msc
4818 [e]הַמֶּרְכָּבָ֑ה
ham-mer-kā-ḇāh;
ChariotArt | N-fs
3027 [e]יְדוֹתָ֣ם
yə-ḏō-w-ṯām
their axle pinsN-fpc | 3mp
1354 [e]וְגַבֵּיהֶ֗ם
wə-ḡab-bê-hem,
and their rimsConj-w | N-cpc | 3mp
2839 [e]וְחִשֻּׁקֵיהֶ֛ם
wə-ḥiš-šu-qê-hem
and their spokesConj-w | N-mpc | 3mp
2840 [e]וְחִשֻּׁרֵיהֶ֖ם
wə-ḥiš-šu-rê-hem
and their hubs [were]Conj-w | N-mpc | 3mp
3605 [e]הַכֹּ֥ל
hak-kōl
allArt | N-ms
3332 [e]מוּצָֽק׃
mū-ṣāq.
of cast [bronze]V-Hofal-Prtcpl-ms

Hebrew Texts
מלכים א 7:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַֽעֲשֵׂה֙ הָאֹ֣ופַנִּ֔ים כְּמַעֲשֵׂ֖ה אֹופַ֣ן הַמֶּרְכָּבָ֑ה יְדֹותָ֣ם וְגַבֵּיהֶ֗ם וְחִשֻּׁקֵיהֶ֛ם וְחִשֻּׁרֵיהֶ֖ם הַכֹּ֥ל מוּצָֽק׃

מלכים א 7:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק׃

מלכים א 7:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק׃

מלכים א 7:33 Hebrew Bible
ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The workmanship of the wheels was like the workmanship of a chariot wheel. Their axles, their rims, their spokes, and their hubs were all cast.

King James Bible
And the work of the wheels was like the work of a chariot wheel: their axletrees, and their naves, and their felloes, and their spokes, were all molten.

Holman Christian Standard Bible
The wheels' design was similar to that of chariot wheels: their axles, rims, spokes, and hubs were all of cast metal.
Treasury of Scripture Knowledge

Ezekiel 1:16,18 The appearance of the wheels and their work was like to the color …

Links
1 Kings 7:331 Kings 7:33 NIV1 Kings 7:33 NLT1 Kings 7:33 ESV1 Kings 7:33 NASB1 Kings 7:33 KJV1 Kings 7:33 Bible Apps1 Kings 7:33 Biblia Paralela1 Kings 7:33 Chinese Bible1 Kings 7:33 French Bible1 Kings 7:33 German BibleBible Hub
1 Kings 7:32
Top of Page
Top of Page