1 Samuel 6:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3474 [e]וַיִשַּׁ֨רְנָה‪‬
wa-yiš-šar-nāh
AndConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fp
6510 [e]הַפָּר֜וֹת
hap-pā-rō-wṯ
the cowsArt | N-fp
1870 [e]בַּדֶּ֗רֶךְ
bad-de-reḵ,
headed straightPrep-b, Art | N-cs
5921 [e]עַל־
‘al-
forPrep
1870 [e]דֶּ֙רֶךְ֙
de-reḵ
the road toN-csc
  בֵּ֣ית
bêṯ
inPrep
1053 [e]שֶׁ֔מֶשׁ
še-meš,
Beth ShemeshN-proper-fs
4546 [e]בִּמְסִלָּ֣ה
bim-sil-lāh
along highwayPrep-b | N-fs
259 [e]אַחַ֗ת
’a-ḥaṯ,
oneNumber-fs
1980 [e]הָלְכ֤וּ
hā-lə-ḵū
[and] wentV-Qal-Perf-3cp
1980 [e]הָלֹךְ֙
hā-lōḵ
as they wentV-Qal-InfAbs
1600 [e]וְגָע֔וֹ
wə-ḡā-‘ōw,
and lowingConj-w | V-Qal-InfAbs
3808 [e]וְלֹא־
wə-lō-
and notConj-w | Adv-NegPrt
5493 [e]סָ֖רוּ
sā-rū
did turn asideV-Qal-Perf-3cp
3225 [e]יָמִ֣ין
yā-mîn
to the right handN-fs
8040 [e]וּשְׂמֹ֑אול
ū-śə-mō-wl;
or the leftConj-w | N-ms
5633 [e]וְסַרְנֵ֤י
wə-sar-nê
and the lordsConj-w | N-mpc
6430 [e]פְלִשְׁתִּים֙
p̄ə-liš-tîm
of the PhilistinesN-proper-mp
1980 [e]הֹלְכִ֣ים
hō-lə-ḵîm
wentV-Qal-Prtcpl-mp
310 [e]אַחֲרֵיהֶ֔ם
’a-ḥă-rê-hem,
after themPrep | 3mp
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
toPrep
1366 [e]גְּב֖וּל
gə-ḇūl
the borderN-msc
  בֵּ֥ית
bêṯ
ofPrep
1053 [e]שָֽׁמֶשׁ׃
šā-meš.
Beth ShemeshN-proper-fsHebrew Texts
שמואל א 6:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִשַּׁ֨רְנָה הַפָּרֹ֜ות בַּדֶּ֗רֶךְ עַל־דֶּ֙רֶךְ֙ בֵּ֣ית שֶׁ֔מֶשׁ בִּמְסִלָּ֣ה אַחַ֗ת הָלְכ֤וּ הָלֹךְ֙ וְגָעֹ֔ו וְלֹא־סָ֖רוּ יָמִ֣ין וּשְׂמֹ֑אול וְסַרְנֵ֤י פְלִשְׁתִּים֙ הֹלְכִ֣ים אַחֲרֵיהֶ֔ם עַד־גְּב֖וּל בֵּ֥ית שָֽׁמֶשׁ׃

שמואל א 6:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישרנה הפרות בדרך על־דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולא־סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם עד־גבול בית שמש׃

שמואל א 6:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישרנה הפרות בדרך על־דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולא־סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם עד־גבול בית שמש׃

שמואל א 6:12 Hebrew Bible
וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולא סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם עד גבול בית שמש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
And the cows took the straight way in the direction of Beth-shemesh; they went along the highway, lowing as they went, and did not turn aside to the right or to the left. And the lords of the Philistines followed them to the border of Beth-shemesh.

King James Bible
And the kine took the straight way to the way of Bethshemesh, and went along the highway, lowing as they went, and turned not aside to the right hand or to the left; and the lords of the Philistines went after them unto the border of Bethshemesh.

Holman Christian Standard Bible
The cows went straight up the road to Beth-shemesh. They stayed on that one highway, lowing as they went; they never strayed to the right or to the left. The Philistine rulers were walking behind them to the territory of Beth-shemesh.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Samuel 6:121 Samuel 6:12 NIV1 Samuel 6:12 NLT1 Samuel 6:12 ESV1 Samuel 6:12 NASB1 Samuel 6:12 KJV1 Samuel 6:12 Bible Apps1 Samuel 6:12 Biblia Paralela1 Samuel 6:12 Chinese Bible1 Samuel 6:12 French Bible1 Samuel 6:12 German BibleBible Hub
1 Samuel 6:11
Top of Page
Top of Page