2 Chronicles 2:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2009 [e]וְהִנֵּ֣ה
wə-hin-nêh
And indeedConj-w | Interjection
2404 [e]לַֽחֹטְבִ֣ים ׀
la-ḥō-ṭə-ḇîm
the woodsmenPrep-l, Art | V-Qal-Prtcpl-mp
3772 [e]לְֽכֹרְתֵ֣י ׀
lə-ḵō-rə-ṯê
who cutPrep-l | V-Qal-Prtcpl-mpc
6086 [e]הָעֵצִ֡ים
hā-‘ê-ṣîm
timberArt | N-mp
5414 [e]נָתַתִּי֩
nā-ṯat-tî
I will giveV-Qal-Perf-1cs
2406 [e]חִטִּ֨ים ׀
ḥiṭ-ṭîm
wheatN-fp
4347 [e]מַכּ֜וֹת
mak-kō-wṯ
groundN-fpc
5650 [e]לַעֲבָדֶ֗יךָ
la-‘ă-ḇā-ḏe-ḵā,
to your servantsPrep-l | N-mpc | 2ms
3734 [e]כֹּרִים֙
kō-rîm
korsN-mp
6242 [e]עֶשְׂרִ֣ים
‘eś-rîm
of twentyNumber-cp
505 [e]אֶ֔לֶף
’e-lep̄,
thousandNumber-ms
8184 [e]וּשְׂעֹרִ֕ים
ū-śə-‘ō-rîm
and barleyConj-w | N-fp
3734 [e]כֹּרִ֖ים
kō-rîm
korsN-mp
6242 [e]עֶשְׂרִ֣ים
‘eś-rîm
of twentyNumber-cp
505 [e]אָ֑לֶף
’ā-lep̄;
thousandNumber-ms
3196 [e]וְיַ֗יִן
wə-ya-yin,
and wineConj-w | N-ms
1324 [e]בַּתִּים֙
bat-tîm
bathsN-fp
6242 [e]עֶשְׂרִ֣ים
‘eś-rîm
of twentyNumber-cp
505 [e]אֶ֔לֶף
’e-lep̄,
thousandNumber-ms
8081 [e]וְשֶׁ֕מֶן
wə-še-men
and oilConj-w | N-ms
1324 [e]בַּתִּ֖ים
bat-tîm
BathsN-fp
6242 [e]עֶשְׂרִ֥ים
‘eś-rîm
of twentyNumber-cp
505 [e]אָֽלֶף׃
’ā-lep̄.
thousandNumber-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנֵּ֣ה לַֽחֹטְבִ֣ים ׀ לְֽכֹרְתֵ֣י ׀ הָעֵצִ֡ים נָתַתִּי֩ חִטִּ֨ים ׀ מַכֹּ֜ות לַעֲבָדֶ֗יךָ כֹּרִים֙ עֶשְׂרִ֣ים אֶ֔לֶף וּשְׂעֹרִ֕ים כֹּרִ֖ים עֶשְׂרִ֣ים אָ֑לֶף וְיַ֗יִן בַּתִּים֙ עֶשְׂרִ֣ים אֶ֔לֶף וְשֶׁ֕מֶן בַּתִּ֖ים עֶשְׂרִ֥ים אָֽלֶף׃ פ

דברי הימים ב 2:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנה לחטבים ׀ לכרתי ׀ העצים נתתי חטים ׀ מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף׃ פ

דברי הימים ב 2:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והנה לחטבים ׀ לכרתי ׀ העצים נתתי חטים ׀ מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף׃ פ

דברי הימים ב 2:10 Hebrew Bible
והנה לחטבים לכרתי העצים נתתי חטים מכות לעבדיך כרים עשרים אלף ושערים כרים עשרים אלף ויין בתים עשרים אלף ושמן בתים עשרים אלף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now behold, I will give to your servants, the woodsmen who cut the timber, 20,000 kors of crushed wheat and 20,000 kors of barley, and 20,000 baths of wine and 20,000 baths of oil."

King James Bible
And, behold, I will give to thy servants, the hewers that cut timber, twenty thousand measures of beaten wheat, and twenty thousand measures of barley, and twenty thousand baths of wine, and twenty thousand baths of oil.

Holman Christian Standard Bible
I will give your servants, the woodcutters who cut the trees, 100,000 bushels of wheat flour, 100,000 bushels of barley, 110,000 gallons of wine, and 110,000 gallons of oil.
Treasury of Scripture Knowledge

I will give

1 Kings 5:11 And Solomon gave Hiram twenty thousand measures of wheat for food …

Luke 10:7 And in the same house remain, eating and drinking such things as …

Romans 13:7,8 Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; …

baths of wine

1 Kings 7:26,38 And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was worked …

Ezra 7:22 To an hundred talents of silver, and to an hundred measures of wheat, …

Links
2 Chronicles 2:102 Chronicles 2:10 NIV2 Chronicles 2:10 NLT2 Chronicles 2:10 ESV2 Chronicles 2:10 NASB2 Chronicles 2:10 KJV2 Chronicles 2:10 Bible Apps2 Chronicles 2:10 Biblia Paralela2 Chronicles 2:10 Chinese Bible2 Chronicles 2:10 French Bible2 Chronicles 2:10 German BibleBible Hub
2 Chronicles 2:9
Top of Page
Top of Page