2 Kings 10:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6258 [e]וְעַתָּ֗ה
wə-‘at-tāh,
and as soon asConj-w | Adv
935 [e]כְּבֹ֨א
kə-ḇō
comesPrep-k | V-Qal-Inf
5612 [e]הַסֵּ֤פֶר
has-sê-p̄er
letterArt | N-ms
2088 [e]הַזֶּה֙
haz-zeh
thisArt | Pro-ms
413 [e]אֲלֵיכֶ֔ם
’ă-lê-ḵem,
to youPrep | 2mp
854 [e]וְאִתְּכֶ֖ם
wə-’it-tə-ḵem
since with youConj-w | Prep | 2mp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
sons [are]N-mpc
113 [e]אֲדֹנֵיכֶ֑ם
’ă-ḏō-nê-ḵem;
of your masterN-mpc | 2mp
854 [e]וְאִתְּכֶם֙
wə-’it-tə-ḵem
and you haveConj-w | Prep | 2mp
7393 [e]הָרֶ֣כֶב
hā-re-ḵeḇ
chariotsArt | N-ms
5483 [e]וְהַסּוּסִ֔ים
wə-has-sū-sîm,
and horsesConj-w, Art | N-mp
5892 [e]וְעִ֥יר
wə-‘îr
and a cityConj-w | N-fs
4013 [e]מִבְצָ֖ר
miḇ-ṣār
fortifiedN-ms
5402 [e]וְהַנָּֽשֶׁק׃
wə-han-nā-šeq.
and weaponsConj-w, Art | N-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 10:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה כְּבֹ֨א הַסֵּ֤פֶר הַזֶּה֙ אֲלֵיכֶ֔ם וְאִתְּכֶ֖ם בְּנֵ֣י אֲדֹנֵיכֶ֑ם וְאִתְּכֶם֙ הָרֶ֣כֶב וְהַסּוּסִ֔ים וְעִ֥יר מִבְצָ֖ר וְהַנָּֽשֶׁק׃

מלכים ב 10:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה כבא הספר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק׃

מלכים ב 10:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועתה כבא הספר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק׃

מלכים ב 10:2 Hebrew Bible
ועתה כבא הספר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now, when this letter comes to you, since your master's sons are with you, as well as the chariots and horses and a fortified city and the weapons,

King James Bible
Now as soon as this letter cometh to you, seeing your master's sons are with you, and there are with you chariots and horses, a fenced city also, and armour;

Holman Christian Standard Bible
When this letter arrives, since your master's sons are with you and you have chariots, horses, a fortified city, and weaponry,
Treasury of Scripture Knowledge

as soon

2 Kings 5:6 And he brought the letter to the king of Israel, saying, Now when …

Links
2 Kings 10:22 Kings 10:2 NIV2 Kings 10:2 NLT2 Kings 10:2 ESV2 Kings 10:2 NASB2 Kings 10:2 KJV2 Kings 10:2 Bible Apps2 Kings 10:2 Biblia Paralela2 Kings 10:2 Chinese Bible2 Kings 10:2 French Bible2 Kings 10:2 German BibleBible Hub
2 Kings 10:1
Top of Page
Top of Page