2 Kings 17:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 [e]בִּשְׁנַת֙
biš-naṯ
In the yearPrep-b | N-fsc
8147 [e]שְׁתֵּ֣ים
šə-têm
twoNumber-fd
6240 [e]עֶשְׂרֵ֔ה
‘eś-rêh,
[and] tenNumber-fs
271 [e]לְאָחָ֖ז
lə-’ā-ḥāz
of AhazPrep-l | N-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
4427 [e]מָ֠לַךְ
mā-laḵ
became kingV-Qal-Perf-3ms
1954 [e]הוֹשֵׁ֨עַ
hō-wō-šê-a‘
HosheaN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
425 [e]אֵלָ֧ה
’ê-lāh
of ElahN-proper-ms
8111 [e]בְשֹׁמְר֛וֹן
ḇə-šō-mə-rō-wn
in SamariaPrep-b | N-proper-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
ofPrep
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֖ל
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
8672 [e]תֵּ֥שַׁע
tê-ša‘
[and he reigned] nineNumber-fs
8141 [e]שָׁנִֽים׃
šā-nîm.
yearsN-fp

Hebrew Texts
מלכים ב 17:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַת֙ שְׁתֵּ֣ים עֶשְׂרֵ֔ה לְאָחָ֖ז מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ הֹושֵׁ֨עַ בֶּן־אֵלָ֧ה בְשֹׁמְרֹ֛ון עַל־יִשְׂרָאֵ֖ל תֵּ֥שַׁע שָׁנִֽים׃

מלכים ב 17:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת שתים עשרה לאחז מלך יהודה מלך הושע בן־אלה בשמרון על־ישראל תשע שנים׃

מלכים ב 17:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בשנת שתים עשרה לאחז מלך יהודה מלך הושע בן־אלה בשמרון על־ישראל תשע שנים׃

מלכים ב 17:1 Hebrew Bible
בשנת שתים עשרה לאחז מלך יהודה מלך הושע בן אלה בשמרון על ישראל תשע שנים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the twelfth year of Ahaz king of Judah, Hoshea the son of Elah became king over Israel in Samaria, and reigned nine years.

King James Bible
In the twelfth year of Ahaz king of Judah began Hoshea the son of Elah to reign in Samaria over Israel nine years.

Holman Christian Standard Bible
In the twelfth year of Judah's King Ahaz, Hoshea son of Elah became king over Israel in Samaria and reigned nine years.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Kings 15:30 And Hoshea the son of Elah made a conspiracy against Pekah the son …

2 Kings 15:30 And Hoshea the son of Elah made a conspiracy against Pekah the son …

2 Kings 17:1 In the twelfth year of Ahaz king of Judah began Hoshea the son of …

Hoshea. `After an interregnum,'

2 Kings 15:30 And Hoshea the son of Elah made a conspiracy against Pekah the son …

2 Kings 18:9 And it came to pass in the fourth year of king Hezekiah, which was …

Links
2 Kings 17:12 Kings 17:1 NIV2 Kings 17:1 NLT2 Kings 17:1 ESV2 Kings 17:1 NASB2 Kings 17:1 KJV2 Kings 17:1 Bible Apps2 Kings 17:1 Biblia Paralela2 Kings 17:1 Chinese Bible2 Kings 17:1 French Bible2 Kings 17:1 German BibleBible Hub
2 Kings 16:20
Top of Page
Top of Page