Exodus 27:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3802 [e]וְלַכָּתֵף֙
wə-lak-kā-ṯêp̄
And on the sideConj-w, Prep-l, Art | N-fs
8145 [e]הַשֵּׁנִ֔ית
haš-šê-nîṯ,
secondArt | Number-ofs
2568 [e]חְמֵ֥שׁ‪‬
ḥə-mêš
fiveNumber-fsc
6240 [e]עֶשְׂרֵ֖ה
‘eś-rêh
[and] ten [cubits]Number-fs
7050 [e]קְלָעִ֑ים
qə-lā-‘îm;
[shall be] hangingsN-mp
5982 [e]עַמֻּדֵיהֶ֣ם
‘am-mu-ḏê-hem
of [with] their pillarsN-mpc | 3mp
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֔ה
šə-lō-šāh,
threeNumber-ms
134 [e]וְאַדְנֵיהֶ֖ם
wə-’aḏ-nê-hem
and their socketsConj-w | N-mpc | 3mp
7969 [e]שְׁלֹשָֽׁה׃
šə-lō-šāh.
threeNumber-ms

Hebrew Texts
שמות 27:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלַכָּתֵף֙ הַשֵּׁנִ֔ית חְמֵ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה קְלָעִ֑ים עַמֻּדֵיהֶ֣ם שְׁלֹשָׁ֔ה וְאַדְנֵיהֶ֖ם שְׁלֹשָֽׁה׃

שמות 27:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃

שמות 27:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃

שמות 27:15 Hebrew Bible
ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And for the other side shall be hangings of fifteen cubits with their three pillars and their three sockets.

King James Bible
And on the other side shall be hangings fifteen cubits: their pillars three, and their sockets three.

Holman Christian Standard Bible
And make the hangings on the other side 22 1/2 feet, including their three posts and their three bases.
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Exodus 27:15Exodus 27:15 NIVExodus 27:15 NLTExodus 27:15 ESVExodus 27:15 NASBExodus 27:15 KJVExodus 27:15 Bible AppsExodus 27:15 Biblia ParalelaExodus 27:15 Chinese BibleExodus 27:15 French BibleExodus 27:15 German BibleBible Hub
Exodus 27:14
Top of Page
Top of Page