Judges 10:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2199 [e]וַֽיִּזְעֲקוּ֙
way-yiz-‘ă-qū
And cried outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
2398 [e]חָטָ֣אנוּ
ḥā-ṭā-nū
we have sinnedV-Qal-Perf-1cp
  לָ֔ךְ
lāḵ,
against YouPrep | 2fs
3588 [e]וְכִ֤י
wə-ḵî
and becauseConj-w | Conj
5800 [e]עָזַ֙בְנוּ֙
‘ā-zaḇ-nū
we have both forsakenV-Qal-Perf-1cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
430 [e]אֱלֹהֵ֔ינוּ
’ĕ-lō-hê-nū,
our GodN-mpc | 1cp
5647 [e]וַֽנַּעֲבֹ֖ד
wan-na-‘ă-ḇōḏ
and servedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1168 [e]הַבְּעָלִֽים׃
hab-bə-‘ā-lîm.
the BaalsArt | N-mp
  פ
-Punc

Hebrew Texts
שופטים 10:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּזְעֲקוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶל־יְהוָ֖ה לֵאמֹ֑ר חָטָ֣אנוּ לָ֔ךְ וְכִ֤י עָזַ֙בְנוּ֙ אֶת־אֱלֹהֵ֔ינוּ וַֽנַּעֲבֹ֖ד אֶת־הַבְּעָלִֽים׃ פ

שופטים 10:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויזעקו בני ישראל אל־יהוה לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את־אלהינו ונעבד את־הבעלים׃ פ

שופטים 10:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויזעקו בני ישראל אל־יהוה לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את־אלהינו ונעבד את־הבעלים׃ פ

שופטים 10:10 Hebrew Bible
ויזעקו בני ישראל אל יהוה לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את אלהינו ונעבד את הבעלים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the sons of Israel cried out to the LORD, saying, "We have sinned against You, for indeed, we have forsaken our God and served the Baals."

King James Bible
And the children of Israel cried unto the LORD, saying, We have sinned against thee, both because we have forsaken our God, and also served Baalim.

Holman Christian Standard Bible
so they cried out to the LORD, saying, "We have sinned against You. We have abandoned our God and worshiped the Baals."
Treasury of Scripture Knowledge

cried

Judges 3:9 And when the children of Israel cried to the LORD, the LORD raised …

1 Samuel 12:10 And they cried to the LORD, and said, We have sinned, because we …

Psalm 106:43,44 Many times did he deliver them; but they provoked him with their …

Psalm 107:13,19,28 Then they cried to the LORD in their trouble, and he saved them out …

Links
Judges 10:10Judges 10:10 NIVJudges 10:10 NLTJudges 10:10 ESVJudges 10:10 NASBJudges 10:10 KJVJudges 10:10 Bible AppsJudges 10:10 Biblia ParalelaJudges 10:10 Chinese BibleJudges 10:10 French BibleJudges 10:10 German BibleBible Hub
Judges 10:9
Top of Page
Top of Page