Второзаконие 21
Bulgarian
1Ако в земята, която Господ твоят Бог ти дава да притежаваш, се намери някой убит, паднал на полето, и не се знае, кой го е убил, 2тогава старейшините ти и съдиите ти да излязат и измерят [разстоянието] до градовете, които са около убития; 3и старейшините на града, който е най-близо до убития, да вземат юница, с която не е работено и която не е теглила ярем; 4и старейшините на оня град да докарат юницата в някоя долина, гдето има текуща вода, [долина] която не е орана нито е сеяна, и там в долината да пресекат врата на юницата. 5Тогава да пристъпят свещениците, Левиевите потомци, (понеже тях избра Господ твоят Бог да Му служат, и да благославят в Господното Име, и по тяхното обяснение да се съди всеки спор и всеки побой), 6и всичките старейшини от оня град, който е най-близо до убития, да умият ръцете си над закланата в долината юница, 7и да проговорят, казвайки: Нашите ръце не са пролели тая кръв, нито са видели [проливането] нашите очи; 8бъди милостив, Господи, на людете си Израиля, които си изкупил и не вменявай, на людете си Израиля кръв проляна без [тяхна] вина. И кръвта ще им се прости. 9Така да заличиш изсред себе си проляната без [твоя] вина кръв, когато сториш това, което е право пред Господните очи.

10Когато излезеш да воюваш против неприятелите си, и Господ твоят Бог ги предаде в ръцете ти, и вземеш от тях пленници, 11ако видиш между пленниците красива жена, и като я залюбиш пожелаеш да я вземеш за своя жена, 12тогава да я заведеш у дома си; и тя да обръсне главата си, да изреже ноктите си 13и, като съблече дрехите, в които е била пленена, да седи у дома ти да оплаква баща си и майка си цял месец; и подир това да влезеш при нея и да й бъдеш мъж, и тя да ти бъде жена. 14Но ако не останеш доволен от нея, тогава да я изпратиш свободна; но да не я продаваш за пари, нито да я правиш робиня, защото си я обезчестил.

15Ако има някой две жени, едната любима, а другата нелюбима, и му народят деца- любимата и нелюбимата, и ако първородният син е на нелюбимата, 16тогава в деня, когато дели между синовете си имота си, не бива да направи първороден сина на любимата наместо сина на нелюбимата, [който е истинският] първороден; 17но да признае за първороден сина на нелюбимата и да му даде двоен дял от всичкия си имот; защото той е пръв плод на силата му; нему принадлежи правото на първородството.

18Ако има някой упорит и непокорен син, който не слуша думите на баща си или думите на майка си, и при все, че те го наказват, пак той не ще да ги слуша, 19тогава баща му и майка му да го хванат и да го заведат при старейшините на града му и при портата на местожителството му, 20и да кажат на старейшините на града му: Тоя наш син е упорит и непокорен; не слуша думите ни, разблуден е и пияница. 21Тогава всичките мъже от града му да го убият с камъни, та да умре; така да отмахнеш злото отсред себе си; и целият Израил ще чуе и ще се убои.

22Ако някой извърши престъпление, което заслужава смърт, и бъде умъртвен като го обесиш на дърво, 23да не остане тялото му през цялата нощ на дървото, но непременно да го погребеш в същия ден; защото обесеният е проклет от Бога; така да не оскверниш земята, която Господ твоят Бог ти дава в наследство.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Deuteronomy 20
Top of Page
Top of Page