ἀρνήσασθαι
Englishman's Concordance
ἀρνήσασθαι (arnēsasthai) — 1 Occurrence

2 Timothy 2:13 V-ANM
GRK: πιστὸς μένει ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν
NAS: faithful, for He cannot deny Himself.
KJV: faithful: he cannot deny himself.
INT: faithful abides to deny indeed himself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page