Γαλατίας
Englishman's Concordance
Γαλατίας (Galatias) — 3 Occurrences

1 Corinthians 16:1 N-GFS
GRK: ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας οὕτως καὶ
NAS: the churches of Galatia, so
KJV: to the churches of Galatia, even
INT: churches of Galatia so also

Galatians 1:2 N-GFS
GRK: ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας
NAS: who are with me, To the churches of Galatia:
KJV: me, unto the churches of Galatia:
INT: churches of Galatia

1 Peter 1:1 N-GFS
GRK: διασπορᾶς Πόντου Γαλατίας Καππαδοκίας Ἀσίας
NAS: Pontus, Galatia, Cappadocia,
KJV: throughout Pontus, Galatia, Cappadocia,
INT: of [the] dispersion of Pontus of Galatia of Cappadocia of Asia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page