μακρὰ
Englishman's Concordance
μακρὰ (makra) — 3 Occurrences

Matthew 23:14 Adj-ANP
GRK: καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι διὰ
KJV: make long prayer:
INT: and as a pretext at great length praying Because of

Mark 12:40 Adj-ANP
GRK: καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι οὗτοι
NAS: offer long prayers;
KJV: make long prayers:
INT: and as a pretext at great length pray These

Luke 20:47 Adj-ANP
GRK: καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται οὗτοι
NAS: offer long prayers.
KJV: for a shew make long prayers: the same
INT: and as a pretext at great length pray These

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page