μακροθυμίας
Englishman's Concordance
μακροθυμίας (makrothymias) — 4 Occurrences

Romans 2:4 N-GFS
GRK: καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς ἀγνοῶν
NAS: and tolerance and patience, not knowing
KJV: and longsuffering; not knowing
INT: and the patience despise you not knowing

Ephesians 4:2 N-GFS
GRK: πραΰτητος μετὰ μακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων
NAS: and gentleness, with patience, showing tolerance
KJV: with longsuffering, forbearing
INT: gentleness with patience bearing with one another

Hebrews 6:12 N-GFS
GRK: πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς
NAS: faith and patience inherit
KJV: and patience inherit
INT: faith and patience inherit the

James 5:10 N-GFS
GRK: καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας
NAS: of suffering and patience, take
KJV: and of patience.
INT: and of patience the prophets

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page