way·yā·ṣar
Englishman's Concordance
way·yā·ṣar — 1 Occurrence

2 Kings 5:23
HEB: וַיִּפְרָץ־ בּ֗וֹ וַיָּצַר֩ כִּכְּרַ֨יִם כֶּ֜סֶף
INT: talents urged adversary talents of silver

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6887
52 Occurrences


hā·ṣêr — 1 Occ.
haṣ·ṣō·rêr — 1 Occ.
kiṣ·rō·wr — 1 Occ.
liṣ·rōr — 1 Occ.
mə·ṣê·rāh — 2 Occ.
ṣar- — 4 Occ.
ṣā·rāh — 1 Occ.
ṣā·rar- — 2 Occ.
ṣā·rō·wr — 1 Occ.
ṣā·rūr — 1 Occ.
ṣə·rā·rū·nî — 2 Occ.
ṣə·rū·rāh — 1 Occ.
ṣə·ru·rōṯ — 2 Occ.
ṣō·wr — 1 Occ.
ṣō·ră·rê — 1 Occ.
ṣō·rêr — 5 Occ.
ṣō·rə·rāy — 2 Occ.
ṣō·rə·rê — 1 Occ.
ṣō·rə·re·ḵā — 3 Occ.
ṣō·rə·rîm — 1 Occ.
ṣō·wr·rāy — 4 Occ.
ṣō·wr·rāw — 1 Occ.
ṣō·wr·re·ḵā — 1 Occ.
ṣō·wr·rî — 1 Occ.
ū·ḵə·hā·ṣêr — 1 Occ.
ū·mə·ṣō·rā·rîm — 1 Occ.
wa·hă·ṣê·rō·w·ṯî — 2 Occ.
way·yā·ṣar — 1 Occ.
wə·hê·ṣar — 2 Occ.
wə·ṣā·ră·rū — 1 Occ.
wə·ṣar·tā — 1 Occ.
yā·ṣar- — 1 Occ.
yā·ṣōr — 1 Occ.
Additional Entries
ṣō·rə·rê — 1 Occ.
ṣō·rə·re·ḵā — 3 Occ.
ṣō·rə·rîm — 1 Occ.
ṣō·wr·rāy — 4 Occ.
ṣō·wr·rāw — 1 Occ.
ṣō·wr·re·ḵā — 1 Occ.
ṣō·wr·rî — 1 Occ.
ū·ḵə·hā·ṣêr — 1 Occ.
ū·mə·ṣō·rā·rîm — 1 Occ.
wa·hă·ṣê·rō·w·ṯî — 2 Occ.
wə·hê·ṣar — 2 Occ.
wə·ṣā·ră·rū — 1 Occ.
wə·ṣar·tā — 1 Occ.
yā·ṣar- — 1 Occ.
yā·ṣōr — 1 Occ.
ṣə·rê·rā·ṯāh — 1 Occ.
ṣe·reṯ — 1 Occ.
haš·ša·ḥar — 1 Occ.
ṣā·rə·ṯān — 2 Occ.
ṣā·rə·ṯa·nāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page