ḇil·ḇā·ḇe·ḵā
Englishman's Concordance
ḇil·ḇā·ḇe·ḵā — 2 Occurrences

Job 10:13
HEB: וְ֭אֵלֶּה צָפַ֣נְתָּ בִלְבָבֶ֑ךָ יָ֝דַ֗עְתִּי כִּי־
NAS: You have concealed in Your heart; I know
KJV: And these [things] hast thou hid in thine heart: I know
INT: these have concealed your heart know for

Isaiah 14:13
HEB: וְאַתָּ֞ה אָמַ֤רְתָּ בִֽלְבָבְךָ֙ הַשָּׁמַ֣יִם אֶֽעֱלֶ֔ה
NAS: But you said in your heart, I will ascend
KJV: For thou hast said in thine heart, I will ascend
INT: you said your heart heaven will ascend

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3824
252 Occurrences


bə·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
bil·ḇaḇ — 1 Occ.
bil·ḇā·ḇāh — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇām — 8 Occ.
bil·ḇaḇ·ḵem — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇêḵ — 2 Occ.
bil·ḇā·ḇe·ḵā — 13 Occ.
bil·ḇā·ḇî — 3 Occ.
bil·ḇā·ḇōw — 5 Occ.
ḵil·ḇā·ḇe·ḵā — 1 Occ.
hal·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
kil·ḇaḇ — 2 Occ.
kil·ḇā·ḇe·ḵā — 1 Occ.
kil·ḇā·ḇōw — 2 Occ.
lal·lê·ḇāḇ — 1 Occ.
lə·ḇaḇ — 41 Occ.
lə·ḇā·ḇāh — 2 Occ.
lə·ḇā·ḇām — 14 Occ.
lə·ḇaḇ·ḵem — 35 Occ.
lə·ḇā·ḇêḵ — 2 Occ.
lə·ḇā·ḇə·ḵā — 38 Occ.
lə·ḇā·ḇê·nū — 4 Occ.
lə·ḇā·ḇî — 21 Occ.
lə·ḇā·ḇōw — 26 Occ.
lə·ḇā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
lê·ḇāḇ — 2 Occ.
lil·ḇā·ḇām — 1 Occ.
liḇ·ḇê·hen — 1 Occ.
mil·lə·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
šā·lêm — 1 Occ.
ū·lə·ḇaḇ — 3 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇî — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇōw — 4 Occ.
ū·ḇə·lê·ḇāḇ — 2 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇōw — 1 Occ.
ḇil·ḇā·ḇām — 1 Occ.
ḇil·ḇaḇ·ḵem — 1 Occ.
ḇil·ḇā·ḇe·ḵā — 2 Occ.
Additional Entries
šā·lêm — 1 Occ.
ū·lə·ḇaḇ — 3 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇî — 1 Occ.
ū·lə·ḇā·ḇōw — 4 Occ.
ū·ḇə·lê·ḇāḇ — 2 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇə·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇil·ḇā·ḇōw — 1 Occ.
ḇil·ḇā·ḇām — 1 Occ.
ḇil·ḇaḇ·ḵem — 1 Occ.
liḇ·ḇāḵ — 2 Occ.
liḇ·ḇêh — 2 Occ.
ū·lə·ḇaḇ — 2 Occ.
wə·liḇ·ḇêh — 1 Occ.
bə·lib·bō·w·ṯām — 1 Occ.
lib·bā·ṯêḵ — 1 Occ.
lib·bō·wṯ — 5 Occ.
lib·bō·ṯām — 1 Occ.
bə·lab·baṯ- — 1 Occ.
bil·ḇō·w·nāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page