Patarliø knyga 22
Lithuanian
1Geras vardas yra vertingesnis už didelius turtus, o palankumas­už sidabrą ir auksą.

2Turtuolis ir vargšas turi bendra: juos abu sutvėrė Viešpats.

3Supratingas numato pavojų ir pasislepia, o neišmanėlis eina ir nukenčia.

4Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą.

5Veidmainio kelias pilnas erškėčių ir žabangų; kas saugo savo gyvybę, išvengs jų.

6Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.

7Turtingas viešpatauja vargšui; skolininkas tampa skolintojo vergu.

8Kas sėja neteisybę, pjauna nelaimes; jo pykčio rykštė plaka jį.

9Dosnus žmogus bus palaimintas, nes jis dalinasi savo duona su beturčiu.

10Išmesk niekintoją, ir liausis vaidai, barniai ir priekaištai.

11Kas mėgsta širdies tyrumą ir yra maloningas kalboje, tas draugaus su karaliumi.

12Viešpats saugo pažinimą, bet neištikimojo žodžius Jis paverčia niekais.

13Tinginys sako: “Liūtas yra lauke, jis sudraskys mane gatvėje!”

14Svetimos moters lūpos­gili duobė; tas, kuriuo Viešpats bjaurisi, įkris į ją.

15Kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies, bet pamokymo rykštė išvaro ją.

16Kas skriaudžia beturtį, norėdamas praturtėti, ir kas duoda turtingam, pats nuskurs.

17Atidžiai klausykis išminčių žodžių, palenk savo širdį prie mano pažinimo.

18Tau bus malonu laikyti juos savo širdyje, ir jie tiks tavo lūpose.

19Šiandien tave mokau, kad tu galėtum pasitikėti Viešpačiu.

20Ar aš neužrašiau tau prakilnių dalykų apie patarimus ir pažinimą,

21kad pamokyčiau tave tiesos žodžių tikrumo ir tu galėtum duoti atsakymą tiems, kurie klaus tavęs?

22Neapiplėšk beturčių dėl to, kad jie yra beturčiai, ir neskriausk nukentėjusiojo teisme,

23nes Viešpats gins jų bylą ir išplėš sielą tų, kurie juos plėšė.

24Nedraugauk su pikčiurna ir neik su ūmiu žmogumi,

25kad neišmoktum jo kelių ir nepastatytum spąstų savo sielai.

26Nebūk iš tų, kurie paduoda ranką, laiduodami už svetimą skolą;

27jei negalėsi sumokėti, kodėl iš tavęs turėtų atimti tavo guolį?

28Nepakeisk senų žemės ribų, kurias tavo tėvai nustatė.

29Ar matei stropaus žmogaus darbą? Jis stovės prieš karalių, jam nereikės stovėti prieš paprastus žmones.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Proverbs 21
Top of Page
Top of Page