Luke 24:29
New International Version
But they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening; the day is almost over." So he went in to stay with them.

New Living Translation
but they begged him, "Stay the night with us, since it is getting late." So he went home with them.

English Standard Version
but they urged him strongly, saying, “Stay with us, for it is toward evening and the day is now far spent.” So he went in to stay with them.

Berean Study Bible
But they pleaded with Him, “Stay with us, for it is nearly evening and the day is almost over.” So He went in to stay with them.

New American Standard Bible
But they urged Him, saying, "Stay with us, for it is getting toward evening, and the day is now nearly over." So He went in to stay with them.

King James Bible
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.

Holman Christian Standard Bible
But they urged Him: "Stay with us, because it's almost evening, and now the day is almost over." So He went in to stay with them.

International Standard Version
But they strongly urged him, "Stay with us, because it is almost evening and the daylight is nearly gone." So he went in to stay with them.

NET Bible
but they urged him, "Stay with us, because it is getting toward evening and the day is almost done." So he went in to stay with them.

Aramaic Bible in Plain English
And they constrained him and they were saying to him, “Stay with us, because the day is declining and it is becoming dark”, and he entered to stay with them.

GOD'S WORD® Translation
They urged him, "Stay with us! It's getting late, and the day is almost over." So he went to stay with them.

Jubilee Bible 2000
But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.

King James 2000 Bible
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.

American King James Version
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.

American Standard Version
And they constrained him, saying, Abide with us; for it is toward evening, and the day is now far spent. And he went in to abide with them.

Douay-Rheims Bible
But they constrained him; saying: Stay with us, because it is towards evening, and the day is now far spent. And he went in with them.

Darby Bible Translation
And they constrained him, saying, Stay with us, for it is toward evening and the day is declining. And he entered in to stay with them.

English Revised Version
And they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is now far spent. And he went in to abide with them.

Webster's Bible Translation
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is towards evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.

Weymouth New Testament
But they pressed Him to remain with them. "Because," said they, "it is getting towards evening, and the day is nearly over." So He went in to stay with them.

World English Bible
They urged him, saying, "Stay with us, for it is almost evening, and the day is almost over." He went in to stay with them.

Young's Literal Translation
and they constrained him, saying, 'Remain with us, for it is toward evening,' and the day did decline, and he went in to remain with them.

Lukas 24:29 Afrikaans PWL
Hulle het Hom teruggehou en vir Hom gesê: “Bly by ons, want die dag is besig om verby te gaan en dit word donker” en Hy het ingegaan om by hulle te bly.

Luka 24:29 Albanian
Por ata e detyruan duke thënë: ''Rri me ne, sepse po ngryset dhe dita po mbaron''. Edhe ai hyri që të rrijë me ta.

ﻟﻮﻗﺎ 24:29 Arabic: Smith & Van Dyke
فالزماه قائلين امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 24:29 Armenian (Western): NT
Բայց ստիպեցին զինք՝ ըսելով. «Մնացի՛ր մեր քով, որովհետեւ իրիկունը մօտ է եւ օրը՝ մթնցած»: Ու մտաւ՝ մնալու անոնց հետ:

Euangelioa S. Luc-en araura.  24:29 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina bortcha ceçaten, cioitela, Ago gurequin: ecen arratsa duc, eta eguna duc beheratu. Sar cedin bada hequin egoitera.

Dyr Laux 24:29 Bavarian
aber daa gadröngend s n: "Gee, bleib diend bei üns, weil s y schoon auf d Nacht zuehingeet!" Daa blib yr bei ien und gieng mit ien einhin.

Лука 24:29 Bulgarian
Но те Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們就極力挽留他,說:「時候晚了,太陽已經平西了,請與我們一起住下吧!」耶穌就進去,與他們一起住下。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们就极力挽留他,说:“时候晚了,太阳已经平西了,请与我们一起住下吧!”耶稣就进去,与他们一起住下。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們卻強留他,說:「時候晚了,日頭已經平西了,請你同我們住下吧!」耶穌就進去,要同他們住下。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们却强留他,说:“时候晚了,日头已经平西了,请你同我们住下吧!”耶稣就进去,要同他们住下。

路 加 福 音 24:29 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 卻 強 留 他 , 說 : 時 候 晚 了 , 日 頭 已 經 平 西 了 , 請 你 同 我 們 住 下 罷 ! 耶 穌 就 進 去 , 要 同 他 們 住 下 。

路 加 福 音 24:29 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 却 强 留 他 , 说 : 时 候 晚 了 , 日 头 已 经 平 西 了 , 请 你 同 我 们 住 下 罢 ! 耶 稣 就 进 去 , 要 同 他 们 住 下 。

Evanðelje po Luki 24:29 Croatian Bible
No oni navaljivahu: Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku! I uniđe da ostane s njima.

Lukáš 24:29 Czech BKR
Ale oni přinutili ho, řkouce: Zůstaň s námi, nebo se již připozdívá, a den se nachýlil. I všel, aby s nimi zůstal.

Lukas 24:29 Danish
Og de nødte ham meget og sagde: »Bliv hos os; thi det er mod Aften, og Dagen hælder.« Og han gik ind for at blive hos dem.

Lukas 24:29 Dutch Staten Vertaling
En zij dwongen Hem, zeggende: Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.

Westcott and Hort 1881
καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες Μεῖνον μεθ' ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες Μεῖνον μεθ' ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστίν, καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. Καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.

Tischendorf 8th Edition
καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστί, καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες Μεῖνον μεθ' ἡμῶν ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες μεινον μεθ ημων οτι προς εσπεραν εστιν και κεκλικεν ηδη η ημερα και εισηλθεν του μειναι συν αυτοις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες μεινον μεθ ημων οτι προς εσπεραν εστιν και κεκλικεν ηδη η ημερα και εισηλθεν του μειναι συν αυτοις

Stephanus Textus Receptus 1550
και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες μεινον μεθ ημων οτι προς εσπεραν εστιν και κεκλικεν η ημερα και εισηλθεν του μειναι συν αυτοις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και παρεβιασαντο αυτον, λεγοντες, Μεινον μεθ ημων, οτι προς εσπεραν εστι, και κεκλικεν η ημερα. και εισηλθε του μειναι συν αυτοις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες μεινον μεθ ημων οτι προς εσπεραν εστιν και κεκλικεν η ημερα και εισηλθεν του μειναι συν αυτοις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες μεινον μεθ ημων οτι προς εσπεραν εστιν και κεκλικεν ηδη η ημερα και εισηλθεν του μειναι συν αυτοις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai parebiasanto auton legontes Meinon meth’ hēmōn, hoti pros hesperan estin kai kekliken ēdē hē hēmera. kai eisēlthen tou meinai syn autois.

kai parebiasanto auton legontes Meinon meth’ hemon, hoti pros hesperan estin kai kekliken ede he hemera. kai eiselthen tou meinai syn autois.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai parebiasanto auton legontes Meinon meth' hēmōn, hoti pros hesperan estin kai kekliken ēdē hē hēmera. kai eisēlthen tou meinai syn autois.

kai parebiasanto auton legontes Meinon meth' hemon, hoti pros hesperan estin kai kekliken ede he hemera. kai eiselthen tou meinai syn autois.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:29 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ēdē ē ēmera kai eisēlthen tou meinai sun autois

kai parebiasanto auton legontes meinon meth EmOn oti pros esperan estin kai kekliken EdE E Emera kai eisElthen tou meinai sun autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:29 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ē ēmera kai eisēlthen tou meinai sun autois

kai parebiasanto auton legontes meinon meth EmOn oti pros esperan estin kai kekliken E Emera kai eisElthen tou meinai sun autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:29 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ē ēmera kai eisēlthen tou meinai sun autois

kai parebiasanto auton legontes meinon meth EmOn oti pros esperan estin kai kekliken E Emera kai eisElthen tou meinai sun autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:29 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ē ēmera kai eisēlthen tou meinai sun autois

kai parebiasanto auton legontes meinon meth EmOn oti pros esperan estin kai kekliken E Emera kai eisElthen tou meinai sun autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:29 Westcott/Hort - Transliterated
kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ēdē ē ēmera kai eisēlthen tou meinai sun autois

kai parebiasanto auton legontes meinon meth EmOn oti pros esperan estin kai kekliken EdE E Emera kai eisElthen tou meinai sun autois

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24:29 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ēdē ē ēmera kai eisēlthen tou meinai sun autois

kai parebiasanto auton legontes meinon meth EmOn oti pros esperan estin kai kekliken EdE E Emera kai eisElthen tou meinai sun autois

Lukács 24:29 Hungarian: Karoli
De kényszeríték õt, mondván: Maradj velünk, mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott! Beméne azért, hogy velök maradjon.

La evangelio laŭ Luko 24:29 Esperanto
Kaj ili retenis lin, dirante:Restu cxe ni, cxar estas preskaux vespere, kaj la tago jam malkreskas. Kaj li eniris, por resti cxe ili.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 24:29 Finnish: Bible (1776)
Ja he vaativat häntä, sanoen: ole meidän kanssamme, sillä ehtoo joutuu ja päivä on laskenut; ja hän meni olemaan heidän kanssansa.

Luc 24:29 French: Darby
Et ils le forcerent, disant: Demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baisse. Et il entra pour rester avec eux.

Luc 24:29 French: Louis Segond (1910)
Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux.

Luc 24:29 French: Martin (1744)
Mais ils le forcèrent, en lui disant : demeure avec nous, car le soir approche, et le jour commence à baisser. Il entra donc pour demeurer avec eux.

Lukas 24:29 German: Modernized
Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.

Lukas 24:29 German: Luther (1912)
Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.

Lukas 24:29 German: Textbibel (1899)
Und sie nötigten ihn: bleibe bei uns, denn es will Abend werden und schon neigt sich der Tag. Und er gieng hinein, bei ihnen zu bleiben.

Luca 24:29 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed essi gli fecero forza, dicendo: Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ed egli entrò per rimaner con loro.

Luca 24:29 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma essi gli fecer forza, dicendo: Rimani con noi, perciocchè ei si fa sera, e il giorno è già dichinato. Egli adunque entrò nell’albergo, per rimaner con loro.

LUKAS 24:29 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi keduanya itu hendak menahankan Dia, katanya, "Tinggallah kiranya dengan kami, karena sudah hampir malam, dan hari pun sudah suntuk." Maka singgahlah Ia tinggal bersama-sama dengan mereka itu.

Luke 24:29 Kabyle: NT
Lameɛna nutni ḥellelen-t nnan-as : Qqim yid-nneɣ, atan ț-țameddit, qṛib a d-yeɣli yiḍ. Sidna Ɛisa ikcem ad yeqqim yid-sen.

누가복음 24:29 Korean
저희가 강권하여 가로되 `우리와 함께 유하사이다 때가 저물어 가고 날이 이미 기울었나이다' 하니 이에 저희와 함께 유하러 들어 가시니라

Lucas 24:29 Latin: Vulgata Clementina
Et coëgerunt illum, dicentes : Mane nobiscum, quoniam advesperascit, et inclinata est jam dies. Et intravit cum illis.

Sv. Lūkass 24:29 Latvian New Testament
Bet tie Viņu ļoti lūdza, sacīdami: Paliec ar mums, jo vakars jau metas un diena tuvojas beigām! Un Viņš iegāja pie tiem.

Evangelija pagal Lukà 24:29 Lithuanian
Bet jie sulaikė Jį, sakydami: “Pasilik su mumis! Vakaras arti, diena jau baigiasi”. Jis užsuko ir pasiliko su jais.

Luke 24:29 Maori
Na ka tohe raua ki a ia, ka mea, E noho ki a maua: kua ahiahi hoki, kua titaha te ra. Na ka tomo atu ia, ka noho ki a raua.

Lukas 24:29 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da nødde de ham og sa: Bli hos oss; for det stunder til aften, og dagen heller! Og han gikk inn og blev hos dem.

Lucas 24:29 Spanish: La Biblia de las Américas
Y ellos le instaron, diciendo: Quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos.

Lucas 24:29 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y ellos Le insistieron, diciendo: "Quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado." Y entró a quedarse con ellos.

Lucas 24:29 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero ellos le constriñeron, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos.

Lucas 24:29 Spanish: Reina Valera 1909
Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues á estarse con ellos.

Lucas 24:29 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Y entró con ellos.

Lucas 24:29 Bíblia King James Atualizada Português
Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: “Fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim!” Então, Ele entrou para ficar com eles.

Lucas 24:29 Portugese Bible
Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco; porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles.   

Luca 24:29 Romanian: Cornilescu
Dar ei au stăruit de El, şi au zis: ,,Rămîi cu noi, căci este spre seară, şi ziua aproape a trecut.`` Şi a intrat să rămînă cu ei.

От Луки 24:29 Russian: Synodal Translation (1876)
Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними.

От Луки 24:29 Russian koi8r
Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними.

Luke 24:29 Shuar New Testament
Tura niisha chicharainiak "Weep. Iijiai Pujustß. Warφ, nantu akaikiyi, kirit ajatemsai" tiarmiayi. Tutai Jesus niijiai pujustaj tusa wayamiayi.

Lukas 24:29 Swedish (1917)
Men de nödgade honom och sade: »Bliv kvar hos oss, ty det lider mot aftonen, och dagen nalkas redan sitt slut.» Då gick han ditin och stannade kvar hos dem.

Luka 24:29 Swahili NT
lakini wao wakamsihi wakisema, "Kaa pamoja nasi, maana kunakuchwa, na usiku unakaribia." Basi, akaingia kijijini, akakaa pamoja nao.

Lucas 24:29 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At siya'y kanilang pinigil, na sinasabi, tumuloy ka sa amin, sapagka't gumagabi na, at kumikiling na ang araw. At pumasok siya upang tumuloy sa kanila.

Ǝlinjil wa n Luqa 24:29 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan ǝwaɣan-tu, ǝnnan-as: «Ɣam ɣur-na fǝlas ǝzǝl igla, ehad ibuk y igi», tǝzzar izzǝbbat ɣur-san.

ลูกา 24:29 Thai: from KJV
เขาจึงพูดหน่วงเหนี่ยวพระองค์ว่า "เชิญหยุดพักกับเรา เพราะว่าจวนเย็นแล้ว และวันก็ล่วงไปมาก" พระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยู่กับเขา

Luka 24:29 Turkish

Лука 24:29 Ukrainian: NT
Вони ж удержували Його, кажучи: Зостань ся з нами; бо вже надвечір, і нахилив ся день. І ввійшов, щоб зостатись із ними.

Luke 24:29 Uma New Testament
Ntaa' ratagi-idi, ra'uli' -ki: "Mehani-tamo ulu hi rehe'i! Ncimonou' -mi, neo' mobengi-mi." Jadi' mehani mpu'u-imi Yesus dohe-ra.

Lu-ca 24:29 Vietnamese (1934)
Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.

Luke 24:28
Top of Page
Top of Page