Matthew 19:17
New International Version
"Why do you ask me about what is good?" Jesus replied. "There is only One who is good. If you want to enter life, keep the commandments."

New Living Translation
"Why ask me about what is good?" Jesus replied. "There is only One who is good. But to answer your question--if you want to receive eternal life, keep the commandments."

English Standard Version
And he said to him, “Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments.”

Berean Study Bible
“Why do you ask Me about what is good?” Jesus replied. “There is only One who is good. If you want to enter life, keep the commandments.”

New American Standard Bible
And He said to him, "Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments."

King James Bible
And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

Holman Christian Standard Bible
"Why do you ask Me about what is good?" He said to him. "There is only One who is good. If you want to enter into life, keep the commandments.""

International Standard Version
Jesus asked him, "Why ask me about what is good? There is only one who is good. If you want to get into that life, you must keep the commandments."

NET Bible
He said to him, "Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. But if you want to enter into life, keep the commandments."

Aramaic Bible in Plain English
But he said to him, “Why do you call me good? There is none good except God alone. But if you want to enter life, keep the commandments.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus said to him, "Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you want to enter into life, obey the commandments."

Jubilee Bible 2000
And he said unto him, Why dost thou call me good? There is none good but one, that is, God, but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

King James 2000 Bible
And he said unto him, Why do you call me good? there is none good but one, that is, God: but if you will enter into life, keep the commandments.

American King James Version
And he said to him, Why call you me good? there is none good but one, that is, God: but if you will enter into life, keep the commandments.

American Standard Version
And he said unto him, Why askest thou me concerning that which is good? One there is who is good: but if thou wouldest enter into life, keep the commandments.

Douay-Rheims Bible
Who said to him: Why asketh thou me concerning good? One is good, God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments.

Darby Bible Translation
And he said to him, What askest thou me concerning goodness? one is good. But if thou wouldest enter into life, keep the commandments.

English Revised Version
And he said unto him, Why askest thou me concerning that which is good? One there is who is good: but if thou wouldest enter into life, keep the commandments.

Webster's Bible Translation
And he said to him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

Weymouth New Testament
"Why do you ask me," He replied, "about what is good? There is only One who is truly good. But if you desire to enter into Life, keep the Commandments."

World English Bible
He said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is, God. But if you want to enter into life, keep the commandments."

Young's Literal Translation
And he said to him, 'Why me dost thou call good? no one is good except One -- God; but if thou dost will to enter into the life, keep the commands.'

Mattheus 19:17 Afrikaans PWL
Hy sê vir hom: “Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God, maar as jy in die lewe wil ingaan, gehoorsaam die opdragte.” “Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie;

Mateu 19:17 Albanian
Dhe ai tha: ''Pse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë, përveç një të vetmi: Perëndia. Tani në qoftë se ti don të hysh në jetë, zbato urdhërimet''.

ﻣﺘﻰ 19:17 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال له لماذا تدعوني صالحا. ليس احد صالحا الا واحد وهو الله. ولكن ان اردت ان تدخل الحياة فاحفظ الوصايا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 19:17 Armenian (Western): NT
Ան ալ ըսաւ անոր. «Ինչո՞ւ բարի կը կոչես զիս. մէկէ՛ն զատ բարի չկայ, որ Աստուած է: Եթէ կ՚ուզես մտնել կեանքը՝ պահէ՛ պատուիրանները»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  19:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta harc erran cieçón, Cergatic deitzen nauc on? eztuc nehor onic bat baicen, eta hura, Iaincoa: baldin vicitzean sarthu nahi bahaiz, beguiraitzac manamenduac.

Dyr Mathäus 19:17 Bavarian
Er gantwortt: "Was fraagst n mi um s Guete? Grad ainer ist dyr Guete. Und wennst eyn s eebige Löbn eingeen willst, naacherd halt halt de Geboter!"

Матей 19:17 Bulgarian
А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [[Бог]] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌對他說:「你為什麼問我有關良善的事呢?只有一位是良善的。如果你想進入永生,就應該遵守誡命。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣对他说:“你为什么问我有关良善的事呢?只有一位是良善的。如果你想进入永生,就应该遵守诫命。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌對他說:「你為什麼以善事問我呢?只有一位是善的。你若要進入永生,就當遵守誡命。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣对他说:“你为什么以善事问我呢?只有一位是善的。你若要进入永生,就当遵守诫命。”

馬 太 福 音 19:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 對 他 說 : 你 為 甚 麼 以 善 事 問 我 呢 ? 只 有 一 位 是 善 的 ( 有 古 卷 : 你 為 什 麼 稱 我 是 良 善 的 ? 除 了 神 以 外 , 沒 有 一 個 良 善 的 ) 。 你 若 要 進 入 永 生 , 就 當 遵 守 誡 命 。

馬 太 福 音 19:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 对 他 说 : 你 为 甚 麽 以 善 事 问 我 呢 ? 只 有 一 位 是 善 的 ( 有 古 卷 : 你 为 什 麽 称 我 是 良 善 的 ? 除 了 神 以 外 , 没 有 一 个 良 善 的 ) 。 你 若 要 进 入 永 生 , 就 当 遵 守 诫 命 。

Evanðelje po Mateju 19:17 Croatian Bible
A on mu reče: Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.

Matouš 19:17 Czech BKR
A on řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li pak vjíti do života, ostříhej přikázání.

Matthæus 19:17 Danish
Men han sagde til ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Een er den gode. Men vil du indgaa til Livet, da hold Budene!«

Mattheüs 19:17 Dutch Staten Vertaling
En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός· εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρει τὰς ἐντολάς.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός· εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρει τὰς ἐντολάς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστὶν ὁ ἀγαθός· εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρει / τήρησον τὰς ἐντολάς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ εἴπεν αὐτῷ, Tί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός. Εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεὸς. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν, τήρησον τὰς ἐντολάς.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν, τήρησον τὰς ἐντολάς.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ εἰπεν αὐτῷ Τί με λέγεις ἀγαθον οὐδεὶς ἀγαθός· εἰ μὴ εἷς ὅ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν τήρησον τὰς ἐντολάς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτω τι με ερωτας περι του αγαθου εις εστιν ο αγαθος ει δε θελεις εις την ζωην εισελθειν τηρει τας εντολας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτω τι με ερωτας περι του αγαθου εις εστιν ο αγαθος ει δε θελεις εις την ζωην εισελθειν τηρησον τας εντολας

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος ει δε θελεις εισελθειν εις την ζωην τηρησον τας εντολας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτω, Τι με λεγεις αγαθον; ουδεις αγαθος, ει μη εις, ο Θεος. ει δε θελεις εισελθειν εις την ζωην, τηρησον τας εντολας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος ει δε θελεις εισελθειν εις την ζωην τηρησον τας εντολας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε ειπεν αυτω τι με ερωτας περι του αγαθου εις εστιν ο αγαθος ει δε θελεις εις την ζωην εισελθειν {VAR1: τηρει } {VAR2: τηρησον } τας εντολας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de eipen autō Ti me erōtas peri tou agathou? heis estin ho agathos; ei de theleis eis tēn zōēn eiselthein, tērei tas entolas.

ho de eipen auto Ti me erotas peri tou agathou? heis estin ho agathos; ei de theleis eis ten zoen eiselthein, terei tas entolas.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de eipen autō Ti me erōtas peri tou agathou? heis estin ho agathos; ei de theleis eis tēn zōēn eiselthein, tērei tas entolas.

ho de eipen auto Ti me erotas peri tou agathou? heis estin ho agathos; ei de theleis eis ten zoen eiselthein, terei tas entolas.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de eipen autō ti me erōtas peri tou agathou eis estin o agathos ei de theleis eis tēn zōēn eiselthein tērēson tas entolas

o de eipen autO ti me erOtas peri tou agathou eis estin o agathos ei de theleis eis tEn zOEn eiselthein tErEson tas entolas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de eipen autō ti me legeis agathon oudeis agathos ei mē eis o theos ei de theleis eiselthein eis tēn zōēn tērēson tas entolas

o de eipen autO ti me legeis agathon oudeis agathos ei mE eis o theos ei de theleis eiselthein eis tEn zOEn tErEson tas entolas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de eipen autō ti me legeis agathon oudeis agathos ei mē eis o theos ei de theleis eiselthein eis tēn zōēn tērēson tas entolas

o de eipen autO ti me legeis agathon oudeis agathos ei mE eis o theos ei de theleis eiselthein eis tEn zOEn tErEson tas entolas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de eipen autō ti me legeis agathon oudeis agathos ei mē eis o theos ei de theleis eiselthein eis tēn zōēn tērēson tas entolas

o de eipen autO ti me legeis agathon oudeis agathos ei mE eis o theos ei de theleis eiselthein eis tEn zOEn tErEson tas entolas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:17 Westcott/Hort - Transliterated
o de eipen autō ti me erōtas peri tou agathou eis estin o agathos ei de theleis eis tēn zōēn eiselthein tērei tas entolas

o de eipen autO ti me erOtas peri tou agathou eis estin o agathos ei de theleis eis tEn zOEn eiselthein tErei tas entolas

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de eipen autō ti me erōtas peri tou agathou eis estin o agathos ei de theleis eis tēn zōēn eiselthein {WH: tērei } {UBS4: tērēson } tas entolas

o de eipen autO ti me erOtas peri tou agathou eis estin o agathos ei de theleis eis tEn zOEn eiselthein {WH: tErei} {UBS4: tErEson} tas entolas

Máté 19:17 Hungarian: Karoli
Õ pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

La evangelio laŭ Mateo 19:17 Esperanto
Li diris al li:Kial vi min demandas pri bono? Ekzistas Unu, kiu estas bona; sed se vi deziras eniri en la vivon, observu la ordonojn.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 19:17 Finnish: Bible (1776)
Niin hän sanoi hänelle: miksi sinä kutsut minun hyväksi? Ei ole kenkään hyvä, vaan yksi, Jumala. Mutta jos sinä tahdot elämään sisälle tulla, niin pidä käskyt.

Matthieu 19:17 French: Darby
Et il lui dit: Pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements.

Matthieu 19:17 French: Louis Segond (1910)
Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.

Matthieu 19:17 French: Martin (1744)
Il lui répondit : pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu est le seul être qui soit bon. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements.

Matthaeus 19:17 German: Modernized
Er aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.

Matthaeus 19:17 German: Luther (1912)
Er aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.

Matthaeus 19:17 German: Textbibel (1899)
Er aber sagte zu ihm: was frägst du mich über das, was gut ist? einer ist der Gute. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.

Matteo 19:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù gli rispose: Perché m’interroghi tu intorno a ciò ch’è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrar nella vita osserva i comandamenti.

Matteo 19:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed egli gli disse: Perchè mi chiami buono? niuno è buono, se non un solo, cioè: Iddio. Ora, se tu vuoi entrar nella vita, osserva i comandamenti.

MATIUS 19:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata Yesus kepadanya, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada-Ku dari hal kebajikan? Ada Satu Yang Baik. Tetapi jikalau engkau mau masuk kepada hidup, turutlah hukum-hukum itu."

Matthew 19:17 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yerra-yas : Acuɣeṛ i yi-testeqsayeḍ ɣef wayen yelhan ? AAnagar yiwen i gelhan ! Ma tebɣiḍ aț-țesɛuḍ tudert-agi, xdem lumuṛat yellan di ccariɛa. YYerra-yas-ed weqcic-nni : Anwi i d lumuṛat ara tebɛeɣ ?

마태복음 19:17 Korean
예수께서 가라사대 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 ? 선한 이는 오직 한 분이시니라 ! 네가 생명에 들어 가려면 계명들을 지키라

Matthaeus 19:17 Latin: Vulgata Clementina
Qui dixit ei : Quid me interrogas de bono ? Unus est bonus, Deus. Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata.

Sv. Matejs 19:17 Latvian New Testament
Viņš tam atbildēja: Ko tu man jautā par labo? Viens ir labs, - Dievs. Bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, pildi baušļus.

Evangelija pagal Matà 19:17 Lithuanian
Jis jam atsakė: “Kodėl vadini mane geru? Nė vieno nėra gero, tik vienas Dievas. O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų”.

Matthew 19:17 Maori
Na ko tana meatanga ki a ia, He aha ka ui koe ki ahau mo te mea pai? Tera ano tetahi i pai, kotahi tonu: ki te mea koe kia tomo ki te ora, whakaritea nga ture.

Matteus 19:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men han sa til ham: Hvorfor spør du mig om det gode? Det er bare en som er god. Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

Mateo 19:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Y El le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Sólo Uno es bueno; pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos.

Mateo 19:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Jesús le respondió: "¿Por qué Me preguntas acerca de lo que es bueno? Sólo Uno es bueno; pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos."

Mateo 19:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.

Mateo 19:17 Spanish: Reina Valera 1909
Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es á saber, Dios: y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.

Mateo 19:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber , Dios; y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos.

Mateus 19:17 Bíblia King James Atualizada Português
Questionou-o Jesus: “Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos”.

Mateus 19:17 Portugese Bible
Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom; mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos.   

Matei 19:17 Romanian: Cornilescu
El i -a răspuns: ,,Dece mă întrebi: ,Ce bine?` Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.``

От Матфея 19:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную , соблюди заповеди.

От Матфея 19:17 Russian koi8r
Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди.

Matthew 19:17 Shuar New Testament
Tutai Jesus niin Enentßimtikrataj tusa Tφmiayi "┐Urukamtai pΘnkeraitme T·rutam. Shuar pΘnkerka atsatsuk. Aya Y·skechukait? Wats, tuke iwiaaku pujustaj Tßkumka akupkamu Umφrkartß."

Matteus 19:17 Swedish (1917)
Han sade till honom: »Varför frågar du mig om vad som är gott? En finnes som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden.»

Matayo 19:17 Swahili NT
Yesu akamwambia, "Mbona unaniuliza kuhusu jambo jema? Kuna mmoja tu aliye mwema. Ukitaka kuingia katika uzima, shika amri."

Mateo 19:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa, na siyang mabuti: datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos.

Ǝlinjil wa n Matta 19:17 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-as Ɣaysa: «Mafel as di-tǝsastana daɣ batu n awa olaɣan? Mǝššina ɣas a olaɣan. Amaran as tareɣ ad tǝgrǝwa tǝmǝddurt ta tǝɣlalat, tǝlkǝma y alwajiban-net.»

มัทธิว 19:17 Thai: from KJV
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมเล่า ไม่มีผู้ใดประเสริฐนอกจากพระองค์เดียวคือพระเจ้า แต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิต ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้"

Matta 19:17 Turkish
İsa, ‹‹Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?›› dedi. ‹‹İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, Onun buyruklarını yerine getir.››

Матей 19:17 Ukrainian: NT
Він же рече до Него: Чого ти звеш мене благим? нїхто не благий, тільки один. Бог. Коли ж бажаєш увійти в життє, держи заповідї.

Matthew 19:17 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Napa pai' nupekune' -a beiwa kehi to lompe' -e? Uma ria ntani' -na to lompe', hadua Alata'ala-wadi. Ane doko' mporata katuwua' to lompe' -ko, tuku' -mi parenta Alata'ala."

Ma-thi-ô 19:17 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn.

Matthew 19:16
Top of Page
Top of Page