Proverbe 22
Romanian: Cornilescu
1Un nume bun este mai de dorit decît o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decît argintul şi aurul. -

2Bogatul şi săracul se întîlnesc: Domnul i -a făcut şi pe unul şi pe altul. -

3Omul chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sînt pedepsiţi. -

4Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. -

5Spini şi curse sînt pe calea omului stricat: cel ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele. -

6Învaţă pe copil calea pe care trebuie s'o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate dela ea. -

7Bogatul stăpîneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut, este robul celui ce -i dă cu împrumut. -

8Cine samănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata. -

9Omul milostiv va fi binecuvîntat, pentrucă dă săracului din pînea lui.

10Izgoneşte pe batjocoritor, şi cearta se va sfîrşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta. -

11Cine iubeşte curăţia inimii, şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul. -

12Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat.

13Leneşul zice: ,,Afară este un leu, care m'ar putea ucide pe uliţă!`` -

14Gura curvelor este o groapă adîncă; pe cine vrea să -l pedepsească Domnul, acela cade în ea. -

15Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. -

16Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă. -

17Pleacă-ţi urechea, şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă.

18Căci este bine să le păstrezi înlăuntrul tău, şi să-ţi fie toate de odată pe buze. -

19Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine.

20N'am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,

21ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimete? -

22Nu despuia pe sărac, pentrucă este sărac, şi nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă!

23Căci Domnul le va apăra pricina lor, şi va despuia viaţa celor ce -i despoaie. -

24Nu te împrieteni cu omul mînios, şi nu te însoţi cu omul iute la mînie,

25ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. -

26Nu fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii.

27Căci dacă n'ai cu ce să plăteşti, pentruce ai voi să ţi se ia patul de supt tine?

28Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi. -

29Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lîngă împăraţi, nu lîngă oamenii de rînd.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Proverbs 21
Top of Page
Top of Page