1 Kings 7:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1129 [e]וַיִּ֜בֶן
way-yi-ḇen
And He builtConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]בֵּ֣ית ׀
bêṯ
the HouseN-msc
3293 [e]יַ֣עַר
ya-‘ar
of the ForestN-msc
3844 [e]הַלְּבָנ֗וֹן
hal-lə-ḇā-nō-wn,
of LebanonArt | N-proper-fs
3967 [e]מֵאָ֨ה
mê-’āh
a hundredNumber-fs
520 [e]אַמָּ֤ה
’am-māh
cubitsN-fs
753 [e]אָרְכּוֹ֙
’ā-rə-kōw
its length [was]N-msc | 3ms
2572 [e]וַחֲמִשִּׁ֤ים
wa-ḥă-miš-šîm
and fiftyConj-w | Number-cp
520 [e]אַמָּה֙
’am-māh
cubitsN-fs
7341 [e]רָחְבּ֔וֹ
rā-ḥə-bōw,
its widthN-msc | 3ms
7970 [e]וּשְׁלֹשִׁ֥ים
ū-šə-lō-šîm
and thirtyConj-w | Number-cp
520 [e]אַמָּ֖ה
’am-māh
cubitsN-fs
6967 [e]קוֹמָת֑וֹ
qō-w-mā-ṯōw;
its heightN-fsc | 3ms
5921 [e]עַ֗ל
‘al,
withPrep
702 [e]אַרְבָּעָה֙
’ar-bā-‘āh
fourNumber-ms
2905 [e]טוּרֵי֙
ṭū-rê
rowsN-mpc
5982 [e]עַמּוּדֵ֣י
‘am-mū-ḏê
of pillarsN-mpc
730 [e]אֲרָזִ֔ים
’ă-rā-zîm,
cedarN-mp
3773 [e]וּכְרֻת֥וֹת
ū-ḵə-ru-ṯō-wṯ
and beamsConj-w | N-fpc
730 [e]אֲרָזִ֖ים
’ă-rā-zîm
cedarN-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
5982 [e]הָעַמּוּדִֽים׃
hā-‘am-mū-ḏîm.
the pillarsArt | N-mp

Hebrew Texts
מלכים א 7:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּ֜בֶן אֶת־בֵּ֣ית ׀ יַ֣עַר הַלְּבָנֹ֗ון מֵאָ֨ה אַמָּ֤ה אָרְכֹּו֙ וַחֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ רָחְבֹּ֔ו וּשְׁלֹשִׁ֥ים אַמָּ֖ה קֹומָתֹ֑ו עַ֗ל אַרְבָּעָה֙ טוּרֵי֙ עַמּוּדֵ֣י אֲרָזִ֔ים וּכְרֻתֹ֥ות אֲרָזִ֖ים עַל־הָעַמּוּדִֽים׃

מלכים א 7:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבן את־בית ׀ יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על־העמודים׃

מלכים א 7:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבן את־בית ׀ יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על־העמודים׃

מלכים א 7:2 Hebrew Bible
ויבן את בית יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על העמודים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He built the house of the forest of Lebanon; its length was 100 cubits and its width 50 cubits and its height 30 cubits, on four rows of cedar pillars with cedar beams on the pillars.

King James Bible
He built also the house of the forest of Lebanon; the length thereof was an hundred cubits, and the breadth thereof fifty cubits, and the height thereof thirty cubits, upon four rows of cedar pillars, with cedar beams upon the pillars.

Holman Christian Standard Bible
He built the House of the Forest of Lebanon. It was 150 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high on four rows of cedar pillars, with cedar beams on top of the pillars.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Kings 9:19 And all the cities of store that Solomon had, and cities for his …

1 Kings 10:17 And he made three hundred shields of beaten gold; three pound of …

2 Chronicles 9:16 And three hundred shields made he of beaten gold: three hundred shekels …

Songs 7:4 Your neck is as a tower of ivory; your eyes like the fish pools in …

Links
1 Kings 7:21 Kings 7:2 NIV1 Kings 7:2 NLT1 Kings 7:2 ESV1 Kings 7:2 NASB1 Kings 7:2 KJV1 Kings 7:2 Bible Apps1 Kings 7:2 Biblia Paralela1 Kings 7:2 Chinese Bible1 Kings 7:2 French Bible1 Kings 7:2 German BibleBible Hub
1 Kings 7:1
Top of Page
Top of Page