1 Samuel 31:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8085 [e]וַיִּשְׁמְע֣וּ
way-yiš-mə-‘ū
And when heardConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֵלָ֔יו
’ê-lāw,
untoPrep | 3ms
3427 [e]יֹשְׁבֵ֖י
yō-šə-ḇê
the inhabitantsV-Qal-Prtcpl-mpc
3003 [e]יָבֵ֣ישׁ
yā-ḇêš
ofN-proper-fs
1568 [e]גִּלְעָ֑ד
gil-‘āḏ;
Jabesh GileadN-proper-fs
853 [e]אֵ֛ת
’êṯ
-DirObjM
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whatPro-r
6213 [e]עָשׂ֥וּ
‘ā-śū
had doneV-Qal-Perf-3cp
6430 [e]פְלִשְׁתִּ֖ים
p̄ə-liš-tîm
the PhilistinesN-proper-mp
7586 [e]לְשָׁאֽוּל׃
lə-šā-’ūl.
to SaulPrep-l | N-proper-ms

Hebrew Texts
שמואל א 31:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמְע֣וּ אֵלָ֔יו יֹשְׁבֵ֖י יָבֵ֣ישׁ גִּלְעָ֑ד אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָשׂ֥וּ פְלִשְׁתִּ֖ים לְשָׁאֽוּל׃

שמואל א 31:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר־עשו פלשתים לשאול׃

שמואל א 31:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר־עשו פלשתים לשאול׃

שמואל א 31:11 Hebrew Bible
וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים לשאול׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now when the inhabitants of Jabesh-gilead heard what the Philistines had done to Saul,

King James Bible
And when the inhabitants of Jabeshgilead heard of that which the Philistines had done to Saul;

Holman Christian Standard Bible
When the residents of Jabesh-gilead heard what the Philistines had done to Saul,
Treasury of Scripture Knowledge

Jabesh-gilead

1 Samuel 11:1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabeshgilead: …

2 Samuel 2:4 And the men of Judah came, and there they anointed David king over …

of that. or, concerning him, that which, etc.

Links
1 Samuel 31:111 Samuel 31:11 NIV1 Samuel 31:11 NLT1 Samuel 31:11 ESV1 Samuel 31:11 NASB1 Samuel 31:11 KJV1 Samuel 31:11 Bible Apps1 Samuel 31:11 Biblia Paralela1 Samuel 31:11 Chinese Bible1 Samuel 31:11 French Bible1 Samuel 31:11 German BibleBible Hub
1 Samuel 31:10
Top of Page
Top of Page