2 Kings 18:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַֽיְהִ֞י
way-hî
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8141 [e]בַּשָּׁנָ֤ה
baš-šā-nāh
in the yearPrep-b, Art | N-fs
7243 [e]הָֽרְבִיעִית֙
hā-rə-ḇî-‘îṯ
fourthArt | Number-ofs
4428 [e]לַמֶּ֣לֶךְ
lam-me-leḵ
of KingPrep-l, Art | N-ms
2396 [e]חִזְקִיָּ֔הוּ
ḥiz-qî-yā-hū,
HezekiahN-proper-ms
1931 [e]הִ֚יא
that [was]Pro-3fs
8141 [e]הַשָּׁנָ֣ה
haš-šā-nāh
the yearArt | N-fs
7637 [e]הַשְּׁבִיעִ֔ית
haš-šə-ḇî-‘îṯ,
seventhArt | Number-ofs
1954 [e]לְהוֹשֵׁ֥עַ
lə-hō-wō-šê-a‘
of HosheaPrep-l | N-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
425 [e]אֵלָ֖ה
’ê-lāh
of ElahN-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֑ל
yiś-rā-’êl;
of IsraelN-proper-ms
5927 [e]עָלָ֞ה
‘ā-lāh
[that] came upV-Qal-Perf-3ms
8022 [e]שַׁלְמַנְאֶ֧סֶר
šal-man-’e-ser
ShalmaneserN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
804 [e]אַשּׁ֛וּר
’aš-šūr
of AssyriaN-proper-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
againstPrep
8111 [e]שֹׁמְר֖וֹן
šō-mə-rō-wn
SamariaN-proper-fs
6696 [e]וַיָּ֥צַר
way-yā-ṣar
and besiegedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5921 [e]עָלֶֽיהָ׃
‘ā-le-hā.
itPrep | 3fs

Hebrew Texts
מלכים ב 18:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְהִ֞י בַּשָּׁנָ֤ה הָֽרְבִיעִית֙ לַמֶּ֣לֶךְ חִזְקִיָּ֔הוּ הִ֚יא הַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֔ית לְהֹושֵׁ֥עַ בֶּן־אֵלָ֖ה מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֑ל עָלָ֞ה שַׁלְמַנְאֶ֧סֶר מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֛וּר עַל־שֹׁמְרֹ֖ון וַיָּ֥צַר עָלֶֽיהָ׃

מלכים ב 18:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן־אלה מלך ישראל עלה שלמנאסר מלך־אשור על־שמרון ויצר עליה׃

מלכים ב 18:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן־אלה מלך ישראל עלה שלמנאסר מלך־אשור על־שמרון ויצר עליה׃

מלכים ב 18:9 Hebrew Bible
ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל עלה שלמנאסר מלך אשור על שמרון ויצר עליה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now in the fourth year of King Hezekiah, which was the seventh year of Hoshea son of Elah king of Israel, Shalmaneser king of Assyria came up against Samaria and besieged it.

King James Bible
And it came to pass in the fourth year of king Hezekiah, which was the seventh year of Hoshea son of Elah king of Israel, that Shalmaneser king of Assyria came up against Samaria, and besieged it.

Holman Christian Standard Bible
In the fourth year of King Hezekiah, which was the seventh year of Israel's King Hoshea son of Elah, Shalmaneser king of Assyria marched against Samaria and besieged it.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Kings 18:1 Now it came to pass in the third year of Hoshea son of Elah king …

2 Kings 17:4-6 And the king of Assyria found conspiracy in Hoshea: for he had sent …

Shalmaneser

2 Kings 17:3 Against him came up Shalmaneser king of Assyria; and Hoshea became …

Hosea 10:14 Therefore shall a tumult arise among your people, and all your fortresses …

Shalman

Links
2 Kings 18:92 Kings 18:9 NIV2 Kings 18:9 NLT2 Kings 18:9 ESV2 Kings 18:9 NASB2 Kings 18:9 KJV2 Kings 18:9 Bible Apps2 Kings 18:9 Biblia Paralela2 Kings 18:9 Chinese Bible2 Kings 18:9 French Bible2 Kings 18:9 German BibleBible Hub
2 Kings 18:8
Top of Page
Top of Page