Deuteronomy 2:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7126 [e]וְקָרַבְתָּ֗
wə-qā-raḇ-tā,
And [when] you comeConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
4136 [e]מ֚וּל
mūl
nearPrep
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
5983 [e]עַמּ֔וֹן
‘am-mō-wn,
of AmmonN-proper-ms
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
6696 [e]תְּצֻרֵ֖ם
tə-ṣu-rêm
do harass themV-Qal-Imperf-2ms | 3mp
408 [e]וְאַל־
wə-’al-
orConj-w | Adv
1624 [e]תִּתְגָּ֣ר
tiṯ-gār
meddleV-Hitpael-Imperf.Jus-2ms
  בָּ֑ם
bām;
with themPrep | 3mp
3588 [e]כִּ֣י
forConj
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
5414 [e]אֶ֠תֵּן
’et-tên
I will give [any]V-Qal-Imperf-1cs
776 [e]מֵאֶ֨רֶץ
mê-’e-reṣ
of the landPrep-m | N-fsc
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
of the sonsN-mpc
5983 [e]עַמּ֤וֹן
‘am-mō-wn
of AmmonN-proper-ms
  לְךָ֙
lə-ḵā
youPrep | 2ms
3425 [e]יְרֻשָּׁ֔ה
yə-ruš-šāh,
[as] a possessionN-fs
3588 [e]כִּ֥י
becauseConj
1121 [e]לִבְנֵי־
liḇ-nê-
to the descendantsPrep-l | N-mpc
3876 [e]ל֖וֹט
lō-wṭ
of LotN-proper-ms
5414 [e]נְתַתִּ֥יהָ
nə-ṯat-tî-hā
I have given itV-Qal-Perf-1cs | 3fs
3425 [e]יְרֻשָּֽׁה׃
yə-ruš-šāh.
[as] a possessionN-fs

Hebrew Texts
דברים 2:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְקָרַבְתָּ֗ מ֚וּל בְּנֵ֣י עַמֹּ֔ון אַל־תְּצֻרֵ֖ם וְאַל־תִּתְגָּ֣ר בָּ֑ם כִּ֣י לֹֽא־אֶ֠תֵּן מֵאֶ֨רֶץ בְּנֵי־עַמֹּ֤ון לְךָ֙ יְרֻשָּׁ֔ה כִּ֥י לִבְנֵי־לֹ֖וט נְתַתִּ֥יהָ יְרֻשָּֽׁה׃

דברים 2:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וקרבת מול בני עמון אל־תצרם ואל־תתגר בם כי לא־אתן מארץ בני־עמון לך ירשה כי לבני־לוט נתתיה ירשה׃

דברים 2:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וקרבת מול בני עמון אל־תצרם ואל־תתגר בם כי לא־אתן מארץ בני־עמון לך ירשה כי לבני־לוט נתתיה ירשה׃

דברים 2:19 Hebrew Bible
וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'When you come opposite the sons of Ammon, do not harass them nor provoke them, for I will not give you any of the land of the sons of Ammon as a possession, because I have given it to the sons of Lot as a possession.'

King James Bible
And when thou comest nigh over against the children of Ammon, distress them not, nor meddle with them: for I will not give thee of the land of the children of Ammon any possession; because I have given it unto the children of Lot for a possession.

Holman Christian Standard Bible
When you get close to the Ammonites, don't show any hostility to them or fight with them, for I will not give you any of the Ammonites' land as a possession; I have given it as a possession to the descendants of Lot.'"
Treasury of Scripture Knowledge

Deuteronomy 2:5,9 Meddle not with them; for I will not give you of their land, no, …

Genesis 19:36-38 Thus were both the daughters of Lot with child by their father…

Judges 11:13-27 And the king of the children of Ammon answered to the messengers …

2 Chronicles 20:10 And now, behold, the children of Ammon and Moab and mount Seir, whom …

Links
Deuteronomy 2:19Deuteronomy 2:19 NIVDeuteronomy 2:19 NLTDeuteronomy 2:19 ESVDeuteronomy 2:19 NASBDeuteronomy 2:19 KJVDeuteronomy 2:19 Bible AppsDeuteronomy 2:19 Biblia ParalelaDeuteronomy 2:19 Chinese BibleDeuteronomy 2:19 French BibleDeuteronomy 2:19 German BibleBible Hub
Deuteronomy 2:18
Top of Page
Top of Page