Exodus 27:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3651 [e]וְכֵ֨ן
wə-ḵên
And LikewiseConj-w | Adv
6285 [e]לִפְאַ֤ת
lip̄-’aṯ
along the sidePrep-l | N-fsc
6828 [e]צָפוֹן֙
ṣā-p̄ō-wn
northN-fs
753 [e]בָּאֹ֔רֶךְ
bā-’ō-reḵ,
the lengthPrep-b, Art | N-ms
7050 [e]קְלָעִ֖ים
qə-lā-‘îm
of [there shall be] hangingsN-mp
3967 [e]מֵ֣אָה
mê-’āh
a hundred [cubits]Number-fs
753 [e]אֹ֑רֶךְ
’ō-reḵ;
longN-ms
  [ועמדו]
[wə-‘am-dū
-Conjunctive waw :: Noun - masculine singular construct :: third person masculine singular Conj-w | N-msc | 3ms
 
ḵ]
 
5982 [e](וְעַמּוּדָ֣יו)
(wə-‘am-mū-ḏāw
with its pillarsConj-w | N-mpc | 3ms
 
q)
 
6242 [e]עֶשְׂרִ֗ים
‘eś-rîm,
twentyNumber-cp
134 [e]וְאַדְנֵיהֶ֤ם
wə-’aḏ-nê-hem
and their socketsConj-w | N-mpc | 3mp
6242 [e]עֶשְׂרִים֙
‘eś-rîm
of twentyNumber-cp
5178 [e]נְחֹ֔שֶׁת
nə-ḥō-šeṯ,
bronzeN-fs
2053 [e]וָוֵ֧י
wā-wê
and the hooksN-mpc
5982 [e]הָֽעַמֻּדִ֛ים
hā-‘am-mu-ḏîm
of the pillarsArt | N-mp
2838 [e]וַחֲשֻׁקֵיהֶ֖ם
wa-ḥă-šu-qê-hem
and their bandsConj-w | N-mpc | 3mp
3701 [e]כָּֽסֶף׃
kā-sep̄.
of silverN-ms

Hebrew Texts
שמות 27:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכֵ֨ן לִפְאַ֤ת צָפֹון֙ בָּאֹ֔רֶךְ קְלָעִ֖ים מֵ֣אָה אֹ֑רֶךְ [וְעַמְדּוּ כ] (וְעַמּוּדָ֣יו ק) עֶשְׂרִ֗ים וְאַדְנֵיהֶ֤ם עֶשְׂרִים֙ נְחֹ֔שֶׁת וָוֵ֧י הָֽעַמֻּדִ֛ים וַחֲשֻׁקֵיהֶ֖ם כָּֽסֶף׃

שמות 27:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך [ועמדו כ] (ועמודיו ק) עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃

שמות 27:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך [ועמדו כ] (ועמודיו ק) עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃

שמות 27:11 Hebrew Bible
וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Likewise for the north side in length there shall be hangings one hundred cubits long, and its twenty pillars with their twenty sockets of bronze; the hooks of the pillars and their bands shall be of silver.

King James Bible
And likewise for the north side in length there shall be hangings of an hundred cubits long, and his twenty pillars and their twenty sockets of brass; the hooks of the pillars and their fillets of silver.

Holman Christian Standard Bible
Then make the hangings on the north side 150 feet long. There are to be 20 posts and 20 bronze bases. The hooks and bands of the posts must be silver.
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Exodus 27:11Exodus 27:11 NIVExodus 27:11 NLTExodus 27:11 ESVExodus 27:11 NASBExodus 27:11 KJVExodus 27:11 Bible AppsExodus 27:11 Biblia ParalelaExodus 27:11 Chinese BibleExodus 27:11 French BibleExodus 27:11 German BibleBible Hub
Exodus 27:10
Top of Page
Top of Page